24 Ιουνίου 2015

Η Αριστερά καλείται να υλοποιήσει το σχεδιασμό της για την υγεία.

Πέντε μήνες μετά την ανάληψη της Κυβερνητικής εξουσίας η Αριστερά καλείται να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της για την Υγεία. Ένα από τα πιο ουσιαστικά και προνομιακά πεδία παρέμβασης της. Στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης η επίθεση στο Δημόσιο χαρακτήρα και στις εργασιακές σχέσεις του χώρου της Υγείας δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια στρατηγική άλωσης ενός ολοκλήρου πεδίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων .Ιδιαιτέρα αυτά αφορούν την ΠΦΥ άλλα και τον τομέα του Φαρμάκου. Βέβαια ούτε ο τομέας της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης έχει μείνει εξω από την επίθεση αυτή. Στα πλαίσια αυτής της συγκυρίας πρέπει να κριθεί η πρόταση της επιτροπής Μπενου. Στην πρόταση αυτή δεν υπάρχει αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και δεν λαμβάνεται υπόψη η νέα de facto πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στις δημόσιες δομές. Επίσης δεν υπάρχουν τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και την σύνθεση των επαγγελματιών υγείας. Παραβλέπεται η ύπαρξη πληθώρας εξειδικευμένων γιατρών και η έλλειψη γενικών ιατρών (Γ.Ι.). Αυτοί μάλιστα (οι Γ.Ι.) στερούνται της ανάλογης εκπαίδευσης που έχουν οι Γ.Ι. Σε άλλες χώρες (π.χ. Μεγ. Βρετανία) για να λειτουργήσουν το προτεινόμενο σύστημα. Περαιτέρω το σχέδιο δεν έχει χρηματοοικονομική τεκμηρίωση. Βασίζεται σε παρωχημένη βιβλιογραφία η οποία μάλιστα δεν ενσωματώνεται σχεδόν καθόλου στην πρόταση ,ενώ μεταφέρει άκριτα παρωχημένες απόψεις που υπήρχαν στον ΠΟΥ στο παρελθόν και οι οποίες αφορούσαν την ΠΦΥ σε τριτοκοσμικές χώρες. Σε αυτές τις χώρες η έλλειψη ιατρικού δυναμικού έρχεται να αναπληρωθεί από την ομάδα Υγείας στην οποία τα συμπληρωματικά “παραϊατρικά” επαγγέλματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή των υπηρεσιών πρόληψης και αποκατάστασης, λογω χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των κατοίκων των συγκεκριμένων χωρών. Επί πλέον δεν αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης μεταβατικών ρυθμίσεων με σαφή τρόπο.
Πιο συγκριμένα: 1.Αγνοει την ύπαρξη ενός ήδη δομημένου δικτύου (πολυϊατρεία πρ. ΙΚΑ, ΚΥ) και προτείνει την δημιουργία ενός τεραστίου δικτύου ΜοΦΥΓ(22.000! Σε όλη την χώρα) 2.Απαιτουνται για την στελέχωση τους ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσωπικού. Υπολογίζονται περι τους 16.000,ητοι 5500 γιατροι,4400 νοσηλευτές, 2200 μαιες,2200 γραμματείς και 1100 οικογενειακοί βοηθοί. 3.Παρα τον τεράστιο αυτό αριθμό προσωπικού είναι προκύπτει ταυτόχρονα ανεπάρκεια στην παροχή ΠΦΥ στον πληθυσμό αφού θα υπάρχει μόλις ένας γιατρός ανά ωράριο και ένας παιδίατρος ανά δυο(2) ιατρεία!!! 4.Αναφερθηκε ήδη η έλλειψη εκπαίδευσης των Γ.Ι. Καθώς και ο μικρός αριθμός τους. Δεν μπορεί να συγχέεται η ειδικότητα της Γ.Ι. με αυτήν της Παθολογίας. 5.Δεν διευκρινίζεται η ακριβής σύνθεση και ο ρόλος των Μονάδων Αναφοράς Περιοχής. Πόσες θα είναι ,από πόσους γιατρούς και ποιων ειδικοτήτων θα στελεχώνονται. Τα σημερινά Πολυϊατρεία και ΚΥ τι θα απογίνουν. 6.Το υπολογιζόμενο κόστος λειτουργίας των ΜοΦΥΓ είναι τουλάχιστον 750 εκ ευρω. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί βέβαια το κόστος για τις Μονάδες Αναφοράς Περιοχής. 7.Η συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών, κλινικών και εργαστηριακών, δεν αναφέρεται. Άραγε οι 30.000 γιατροί που σήμερα συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ (σαν ιδιώτες και σαν εργαζόμενοι σε διαγνωστικά κέντρα) τι ακριβώς θα κάνουν. Μήπως θα πρέπει και αυτοί να πάρουν τον δρόμο της μετανάστευσης όπως ήδη το κάνουν οι νέοι γιατροί; 8.Ενω αναφέρεται η επιλογή της ΠΑΑ ταυτόχρονα υπάρχει η σημείωση ότι μπορεί να επιλέγουν και άλλες σχέσεις συνεργασίας!!! με το σύστημα. 9.Παρα την διαμορφωμένη κατάσταση που άφορα το εργασιακό καθεστώς των μισών περιπου από τους σημερινούς υπηρετούντες γιατρούς το σχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτήν και τι πρόκειται να πράξει. Βέβαια δεν αναφέρεται και σε μεταβατική περίοδο. Θα υπάρξει;
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Η ΟΜ ΠΦΥ θεώρει ότι στόχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ο σχεδιασμός ενός αναβαθμισμένου συστήματος ΠΦΥ και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε συνδυασμό με την λήψη ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την επαναλειτουργία των υφισταμένων δομών ΠΦΥ. Η λειτουργικη αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών δομών σε ολοκληρωμένες μονάδες παροχής υψηλού επιπέδου εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και ΠΦΥ από εξειδικευμένους γιατρούς και η μετεξέλιξη τους σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας με 24ωρη λειτουργιά δεν μπορεί παρά να είναι ο στόχος. Συμπληρωματικά η δημιουργία ενός ικανού δικτύου ιατρειών οικογενειακής ιατρικής με έμφαση στην πρόληψη, στην αποκατάσταση και στην αγωγή υγείας θα ολοκληρώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σε αυτά τα πλαίσια οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών οφείλουν να ιδωθούν χωρίς δογματισμούς λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη άποψη για την επιλογή της ΠΑΑ σε συσχέτιση με την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του συστήματος ,σε σχέση με την οικονομική συγκύρια και τις δυνατότητες που αυτή δίνει για αξιοπρεπείς αμοιβές των λειτουργών της Υγείας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Σε κάθε περίπτωση η ΟΜ ΠΦΥ θα συμβάλλει αποφασιστικά στο σχεδιασμό ενός καλά μελετημένου σχεδίου θα συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση του με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια όπως μέχρι σήμερα έχει λειτουργήσει. Η μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας θα γίνει και η ΟΜ θα σταθεί υπεύθυνα στην πρωτοπορία. Γαβράς Παναγιώτης Ουρολόγος ΠΕΔΥ Αγ. Παρασκευής