24 Ιουνίου 2015

Η Αριστερά καλείται να υλοποιήσει το σχεδιασμό της για την υγεία.

Πέντε μήνες μετά την ανάληψη της Κυβερνητικής εξουσίας η Αριστερά καλείται να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της για την Υγεία. Ένα από τα πιο ουσιαστικά και προνομιακά πεδία παρέμβασης της. Στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης η επίθεση στο Δημόσιο χαρακτήρα και στις εργασιακές σχέσεις του χώρου της Υγείας δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια στρατηγική άλωσης ενός ολοκλήρου πεδίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων .Ιδιαιτέρα αυτά αφορούν την ΠΦΥ άλλα και τον τομέα του Φαρμάκου. Βέβαια ούτε ο τομέας της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης έχει μείνει εξω από την επίθεση αυτή. Στα πλαίσια αυτής της συγκυρίας πρέπει να κριθεί η πρόταση της επιτροπής Μπενου. Στην πρόταση αυτή δεν υπάρχει αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και δεν λαμβάνεται υπόψη η νέα de facto πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στις δημόσιες δομές. Επίσης δεν υπάρχουν τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και την σύνθεση των επαγγελματιών υγείας. Παραβλέπεται η ύπαρξη πληθώρας εξειδικευμένων γιατρών και η έλλειψη γενικών ιατρών (Γ.Ι.). Αυτοί μάλιστα (οι Γ.Ι.) στερούνται της ανάλογης εκπαίδευσης που έχουν οι Γ.Ι. Σε άλλες χώρες (π.χ. Μεγ. Βρετανία) για να λειτουργήσουν το προτεινόμενο σύστημα. Περαιτέρω το σχέδιο δεν έχει χρηματοοικονομική τεκμηρίωση. Βασίζεται σε παρωχημένη βιβλιογραφία η οποία μάλιστα δεν ενσωματώνεται σχεδόν καθόλου στην πρόταση ,ενώ μεταφέρει άκριτα παρωχημένες απόψεις που υπήρχαν στον ΠΟΥ στο παρελθόν και οι οποίες αφορούσαν την ΠΦΥ σε τριτοκοσμικές χώρες. Σε αυτές τις χώρες η έλλειψη ιατρικού δυναμικού έρχεται να αναπληρωθεί από την ομάδα Υγείας στην οποία τα συμπληρωματικά “παραϊατρικά” επαγγέλματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή των υπηρεσιών πρόληψης και αποκατάστασης, λογω χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των κατοίκων των συγκεκριμένων χωρών. Επί πλέον δεν αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης μεταβατικών ρυθμίσεων με σαφή τρόπο.
Πιο συγκριμένα: 1.Αγνοει την ύπαρξη ενός ήδη δομημένου δικτύου (πολυϊατρεία πρ. ΙΚΑ, ΚΥ) και προτείνει την δημιουργία ενός τεραστίου δικτύου ΜοΦΥΓ(22.000! Σε όλη την χώρα) 2.Απαιτουνται για την στελέχωση τους ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσωπικού. Υπολογίζονται περι τους 16.000,ητοι 5500 γιατροι,4400 νοσηλευτές, 2200 μαιες,2200 γραμματείς και 1100 οικογενειακοί βοηθοί. 3.Παρα τον τεράστιο αυτό αριθμό προσωπικού είναι προκύπτει ταυτόχρονα ανεπάρκεια στην παροχή ΠΦΥ στον πληθυσμό αφού θα υπάρχει μόλις ένας γιατρός ανά ωράριο και ένας παιδίατρος ανά δυο(2) ιατρεία!!! 4.Αναφερθηκε ήδη η έλλειψη εκπαίδευσης των Γ.Ι. Καθώς και ο μικρός αριθμός τους. Δεν μπορεί να συγχέεται η ειδικότητα της Γ.Ι. με αυτήν της Παθολογίας. 5.Δεν διευκρινίζεται η ακριβής σύνθεση και ο ρόλος των Μονάδων Αναφοράς Περιοχής. Πόσες θα είναι ,από πόσους γιατρούς και ποιων ειδικοτήτων θα στελεχώνονται. Τα σημερινά Πολυϊατρεία και ΚΥ τι θα απογίνουν. 6.Το υπολογιζόμενο κόστος λειτουργίας των ΜοΦΥΓ είναι τουλάχιστον 750 εκ ευρω. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί βέβαια το κόστος για τις Μονάδες Αναφοράς Περιοχής. 7.Η συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών, κλινικών και εργαστηριακών, δεν αναφέρεται. Άραγε οι 30.000 γιατροί που σήμερα συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ (σαν ιδιώτες και σαν εργαζόμενοι σε διαγνωστικά κέντρα) τι ακριβώς θα κάνουν. Μήπως θα πρέπει και αυτοί να πάρουν τον δρόμο της μετανάστευσης όπως ήδη το κάνουν οι νέοι γιατροί; 8.Ενω αναφέρεται η επιλογή της ΠΑΑ ταυτόχρονα υπάρχει η σημείωση ότι μπορεί να επιλέγουν και άλλες σχέσεις συνεργασίας!!! με το σύστημα. 9.Παρα την διαμορφωμένη κατάσταση που άφορα το εργασιακό καθεστώς των μισών περιπου από τους σημερινούς υπηρετούντες γιατρούς το σχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτήν και τι πρόκειται να πράξει. Βέβαια δεν αναφέρεται και σε μεταβατική περίοδο. Θα υπάρξει;
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Η ΟΜ ΠΦΥ θεώρει ότι στόχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ο σχεδιασμός ενός αναβαθμισμένου συστήματος ΠΦΥ και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε συνδυασμό με την λήψη ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την επαναλειτουργία των υφισταμένων δομών ΠΦΥ. Η λειτουργικη αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών δομών σε ολοκληρωμένες μονάδες παροχής υψηλού επιπέδου εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και ΠΦΥ από εξειδικευμένους γιατρούς και η μετεξέλιξη τους σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας με 24ωρη λειτουργιά δεν μπορεί παρά να είναι ο στόχος. Συμπληρωματικά η δημιουργία ενός ικανού δικτύου ιατρειών οικογενειακής ιατρικής με έμφαση στην πρόληψη, στην αποκατάσταση και στην αγωγή υγείας θα ολοκληρώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σε αυτά τα πλαίσια οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών οφείλουν να ιδωθούν χωρίς δογματισμούς λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη άποψη για την επιλογή της ΠΑΑ σε συσχέτιση με την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του συστήματος ,σε σχέση με την οικονομική συγκύρια και τις δυνατότητες που αυτή δίνει για αξιοπρεπείς αμοιβές των λειτουργών της Υγείας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Σε κάθε περίπτωση η ΟΜ ΠΦΥ θα συμβάλλει αποφασιστικά στο σχεδιασμό ενός καλά μελετημένου σχεδίου θα συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση του με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια όπως μέχρι σήμερα έχει λειτουργήσει. Η μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας θα γίνει και η ΟΜ θα σταθεί υπεύθυνα στην πρωτοπορία. Γαβράς Παναγιώτης Ουρολόγος ΠΕΔΥ Αγ. Παρασκευής

23 Ιουνίου 2015

Κρίσεις και προτάσεις για το πόνημα της επιτροπής σοφών για την υγεία.

Κρίσεις για το πόνημα της επιτροπής σοφών για την υγεία Ξεκινώντας από την ¨ολιστική ¨ προσέγγιση της υγείας θα πρέπει να ερωτηθούν οι συντάκτες αν θα εισάγουμε και τις διαγνωστικές προσεγγίσεις της ολιστικής ιατρικής; (Βελονισμό ,ομοιοπαθητική ,νατουροπάθη, ενεργειακή ιατρική κλπ) Πέραν του γεγονότος ότι οικονομοτεχνικά πρόκειται για πολύ ακριβό σχέδιο η πρόταση που γίνεται πάσχει και στο γεγονός ότι δεν υπολογίζει το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει για παράδειγμα : Αναφέρει ότι χρειάζονται περίπου 5500 γιατροί κυρίως γενικοί / παθολόγοι και παιδίατροι αυτό είναι αδύνατον και γιατί υπάρχουν πολλές ιδιομορφίες στον Ελλαδικό χώρο ( νησιά ,ορεινές περιοχές κλπ) και γιατί ο τρόπος που περιγράφεται η ανάπτυξη των μονάδων φροντίδων αλλά και μονάδων αναφοράς (2 γενικοί γιατροί/ παθολόγοι ανά μονάδα, 1 παιδίατρος ανά 2 μονάδες ,αλλά και γενικοί γιατροί που στελεχώνουν τα ιατρεία στις μονάδες αναφοράς ( για εξειδικευμένη. ,!!! διάγνωση )και γενικοί γιατροί που θα εφημερεύουν και σε 24 ωρη βάση όπου δεν υπάρχει κοντά νοσοκομείο ,επίσης γενικοί γιατροί που θα κατέχουν και διοικητικές θέσεις κλπ κλπ ) δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την προχειρότητα του σχεδίου Αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθούν οι γιατροί που ήδη υπηρετούν σε θέσεις ΠΑΑ στο ΠΕΔΥ καθώς και υπηρετούντες στο ΕΣΥ( !! )που θέλουν να προσφέρουν στη ΠΦΥ, αγνοεί όμως το γεγονός ότι ,από τους εναπομείναντες γιατρούς στο ΠΕΔΥ, η μειοψηφία είναι παθολόγοι και γενικοί γιατροί ,ενώ υπάρχει πλεονασμός άλλων ειδικών ,που προφανώς δεν τους χρειάζεται ο σχεδιαστής του πονήματος
Περισσότερο μοιάζουν με συντεχνιακές θέσεις της εταιρίας γενικών γιατρών παρά με θέσεις ανεξάρτητης επιτροπής Και δεν είναι μόνο αυτή η συντεχνιακή αντίληψη που υπάρχει σταχυολογώντας αναφέρω : Αν πάμε στα καθηκοντολόγια των γενικών γιατρών στη μονάδα φροντίδας ,θα δούμε ότι αναφέρεται στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, όπως ΧΑΠ άσθμα κλπ ,εδώ να τονιστεί ότι πέραν των εξωδίκων ( εξώδικο της ΕΠΕ) που έχουν σταλεί για αυτή την υπόθεση στο καθηγητή και συντάκτη κο Λιονή ,στην εκπαίδευση των γενικών γιατρών δεν υπάρχει χρόνος εκπαίδευσης στην πνευμονολογία επίσης μου είναι λίγο δύσκολο να φανταστώ την παρακολούθηση ψυχιατρικών ασθενών, (αναφέρεται και ο αυτοκτονικός ιδεασμός ) από μη ειδικούς Αναφέρεται η πρόταση και σε συνεχή εκπαίδευση των γιατρών χρήσιμο βέβαια και απαραίτητο αλλά από ποιους θα γίνεται και θα είναι αφιλοκερδής; Στα καθηκοντολόγια της νοσηλεύτριας / επισκέπτριας υγείας (τα οποία έχουν παρόμοια έκταση με τα καθηκοντολόγια του γενικού γιατρού ) θα δούμε πέρα από τη παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου (!!!) π.χ. του καρδιομεταβολικου συνδρόμου !!! και την διαχείριση φαρμακευτικών σχημάτων και αναλωσίμων , αλλά αν θυμάμαι καλά ,παρόμοιες θέσεις είχαν εκφραστεί από τα συνδικαλιστικά όργανα των νοσηλευτών / νοσηλευτριών και επί υπουργίας Βορίδη και είχαν καταγγελθεί ,τώρα τι άλλαξε πέραν του προφανούς . Επίσης στο καθηκοντολόγιο των μαιών αναφέρεται η συνταγογράφηση (!!!) διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων αλλά και φαρμάκων στη διάρκεια της κυήσεως και λοχείας
Τέλος δύο παρατηρήσεις ακόμη Αναφέρεται στο τρόπο πληρωμής των γιατρών στις μονάδες φροντίδας ότι είναι υπό σκέψη και μεικτός τρόπος αποζημίωσης ( αλήθεια όμως ,οι γιατροί αυτοί σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο τους θα είναι υπό συνεχή εφημερία ετοιμότητας ,θα κάνουν επισκέψεις κατ´ οίκον σε νεογέννητα κλπ με τι μισθολόγιο θα καλυφθούν , ούτως ώστε, να κάνουν απρόσκοπτα την δουλειά τους ;) και αυτό γίνεται δεκτό την ίδια ώρα που αποκρούεται μετά βδελυγμίας το μεταβατικό στάδιο για τους πρώην γιατρούς του ΙΚΑ για να υπάρχει παντού ΠΑΑ( εκτός βέβαια στρατιωτικών πανεπιστημιακών κλπ) Η δεύτερη παρατήρηση έγκειται στα άμεσα μέτρα που προτείνει η επιτροπή και πραγματικά είναι απορίας άξιο τι από αυτά γίνεται άμεσα, για να προσφερθεί δημόσια και δωρεάν υγεία σε όλους ,μήπως η δημιουργία επιτροπών ; η δημιουργία θέσεων υπευθύνων στις ΥΠΕ ; στο τέλος αναφέρεται και η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού όταν γνωρίζουμε για να γίνουν προκήρυξη και κάλυψη θέσεων πρέπει να περάσουν κάποιοι μήνες στην καλύτερη των περιπτώσεων η κάλυψη των κενών θέσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ( μα δε το έχουμε καταγγείλει το φαινόμενο αυτό καθ´ επανάληψη στο παρελθόν ) Εκτός της δημιουργίας υγειονομικού χάρτη και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς νομίζω ότι το υπόλοιπο σχέδιο πρέπει να τεθεί σε αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση και με τη συμμετοχή ανθρώπων που γνωρίζουν πως δουλεύει η ΠΦΥ και είναι τεράστια απρέπεια η προκλητική αγνόηση τους Προτάσεις για άμεση λειτουργία της ΠΦΥ
Είναι προφανές ότι στη παρούσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία , και μέχρι να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ,όπου θα μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα εφικτό και αποτελεσματικό σχέδιο για τη ΠΦΥ, υπάρχει ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας της ΠΦΥ, που διαλύθηκε με την εφαρμογή του μνημονίου, με ένα μεταβατικό στάδιο ,ώστε να επιτευχθεί η δημόσια και δωρεάν υγεία για το σύνολο του πληθυσμού Η πρόταση μου λοιπόν αφορά αυτό το μεταβατικό στάδιο ,το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 2 έτη ,ούτε και μεγαλύτερο από το χρόνο που χρειάζεται για την λειτουργία του νέου φορέα της ΠΦΥ ( το χρονικό αυτό διάστημα είναι απαραίτητο , ούτως ώστε ,αν τελικά αποφασισθεί ότι οι σχέσεις όλων πρέπει να είναι ΠΑΑ ,να δοθεί και το κατάλληλο χρονικό διάστημα και στους πανεπιστημιακούς και στρατιωτικούς να αποφασίσουν τη σχέση εργασίας τους ,ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες ) Θεωρώ ότι η ΠΦΥ πρέπει να είναι αυτόνομη και διαχωρισμένη από τη ΔΦΥ και μεταξύ τους συνδετικός κρίκος το ΕΚΑΒ ΠΦΥ ασκούν οι γενικοί / οικογενειακοί γιατροί οι αγροτικοί γιατροί ,οι συμβεβλημένοι γιατροί τα πολυϊατρεία του ΠΕΔΥ και τα κέντρα υγείας που ειναι λειτουργικά συνδεδεμένα με τα πολυϊατρεία Η διασύνδεση των πολυιατρείων με τα κέντρα υγείας θα δώσει τους απαραίτητους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για την κάλυψη της 24 ωρης εφημερίας Για να γίνει αυτό είναι αναγκαία η επαναπρόσληψη των απολυμένων γιατρών , ( με τις εργασιακές σχέσεις που είχαν ) λύση η οποία δεν θα έχει ούτε ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, καθώς πιθανόν το μόνο που χρειάζεται, είναι αλλαγή ενός κωδικού πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ στη ΔΥΠΕ Το πρόβλημα που θα προκύψει με τις διαφορετικές σχέσεις εργασίας ;πιστεύω ότι λύνεται εύκολα με καθαρές λύσεις ,δηλαδή διαφορετικό μισθολόγιο για τους ΠΑΑ ( μισθολόγιο ΕΣΥ περίπου 1700€ για διευθυντές, 1600€ για επιμελητές Α) , έναντι μισθολογίου περίπου 1100-1200€ για τους παραμένοντες στο μεταβατικό στάδιο με ιατρείο . Ο σωστός έλεγχος είναι αναγκαίος και η τιμωρία παρατατικών συμπεριφορών δεδομένη και με αποπομπή ,αλλά και αποκλεισμό από τη συμμετοχή στο νέο οργανισμό της ΠΦΥ Οι γενικοί / οικογενειακοί γιατροί θεωρούνται απαραίτητοι ,ως πρώτη επαφή με το σύστημα της ΠΦΥ ,και φτιάχνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς , η συμπλήρωση του οποίου γίνεται και από οποιονδήποτε γιατρό του συστήματος που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή ,είτε για χρόνιο, είτε για οξύ πρόβλημα Αυτό απαλλάσσει από την υποχρέωση ένας γιατρός να είναι υπεύθυνος για κάποιους ασθενείς και να είναι πρακτικά καθημερινά σε εφημερία ετοιμότητας ,καθώς και την ευθύνη του ¨θυρωρού ¨του συστήματος ,με ότι ευθύνες μπορεί αυτό να συνεπάγεται Η σχέση εργασίας των γενικών / οικογενειακών γιατρών μπορεί να είναι ΠΑΑ ,αλλά θεωρώ πιο αποτελεσματική , να είναι τύπου ΤΕΒΕ ,δηλαδή με πάγια αντιμισθία για ένα αριθμό κατοίκων ,αλλά και τη δυνατότητα ιδιωτικού ιατρείου με σύμβαση ,που ανάλογα και των αποτελεσμάτων του ανανεώνεται ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα Στα πολυϊατρεία υπάρχουν κατά το δυνατόν όλες οι ειδικότητες τουλάχιστον σε ένα ωράριο και μπορεί να αυξηθεί το ωράριο λειτουργίας τους έως λ.χ. τις 8.00 μμ Στα Κ.Υ. θα μπορούσε να λειτουργεί πλήρες εργαστήριο βιοπαθολογικό καθώς και ακτινολογικό επιπλέον θα μπορούσαν να γίνονταν και εξειδικευμένες εξετάσεις ειδικοτήτων π.χ. λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού ,triplex αγγείων και καρδιάς ,ενδοσκοπήσεις πεπτικού ,ακτινογραφήματα κλπ Θα μπορούσε να λειτουργούν και ιατρεία προληπτικής ιατρικής ,διακοπής καπνίσματος ,γραφείο συμβούλων διατροφής ,ψυχολογικής υποστήριξης κλπ Στα Κ.Υ. αστικού τύπου θα μπορούσαν να εφημερεύουν παθολόγοι ,καρδιολόγοι ,χειρουργοί ,παιδίατροι και οδοντίατροι ( όπως ήταν η λειτουργία των ΣΑΒ) και βέβαια εργαστηριακοί γιατροί για τις απαραίτητες εξετάσεις , χωρίς βέβαια να αποκλείεται και συμμετοχή άλλων ειδικοτήτων ,καθώς και των συμβεβλημένων ιατρών, αυτών ιδιαίτερα των ειδικοτήτων ,αναλόγως συνθηκών και περιστάσεων ( θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιος όρος στη σύναψη συμβάσεων ) Με αυτό το τρόπο οι εφημερίες που αναλογούν σε κάθε γιατρό είναι εύκολα διαχωρίσιμες καθόσον δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1-2 μηνιαίως Στα Κ.Υ. της επαρχίας ανάλογα και με τη πληρότητα των ιατρείων του ΠΕΔΥ μπορεί η εφημερία να γίνεται από παθολόγο ,χειρουργό και παιδίατρο και βέβαια συνεπικουρούμενοι από τους αγροτικούς ιατρούς ( θα μπορούσαν λ.χ. να είναι σε εφημερία ετοιμότητας ) και μπορεί να συμμετάσχουν και οι συμβεβλημένοι ιατροί , εφόσον υπάρχει ανάγκη ,σύμφωνα με αποφάσεις του υπευθύνου του Κ.Υ. η του ΥΠΕαρχη , για την κάλυψη των κατοίκων Όσον αφορά τα διαγνωστικά εργαστήρια παραμένει η δυνατότητα συμβάσεων, μέχρι τα εργαστήρια του συστήματος να μπορούν να εξυπηρετούν γρήγορα και ικανοποιητικά όλους τους ασφαλισμένους, απαραίτητο όμως είναι ,η χρήση πλαφόν ,στα μεγάλα διαγνωστικά εργαστήρια για την αποφυγή φαινομένων τραστ στο χώρο της εργαστηριακής ιατρικής Είναι προφανές ότι στο παρόν πόνημα δεν αναφέρομαι σε αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ¨η ανανέωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα του αριθμού συμβεβλημένων ιατρών με υποχρεωτικό ποσοστό κάλυψης από νέους γιατρούς ¨η στις σχέσεις εργασίας, καθόσον ,πρόκειται για μεταβατικό στάδιο Απολλωνάτος Γεράσιμος Πνευμονολόγος ΠΕΔΥ Περιστερίου.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ. Η προσεκτική μελέτη του σχεδίου της επιτροπής για την ΠΦΥ , αναδεικνύει την σαφή πρόθεση της επιτροπής για ριζοσπαστικές τομές στο σύστημα ΠΦΥ της χώρας μας. Διακρίνεται από μια ειλικρινή και φιλότιμη πρόθεση να βάλλει το στίγμα μιας αριστερής κυβέρνησης στον προνομιακό για εμάς χώρο της υγείας, Ιδιαίτερα της ΠΦΥ με τις δομές της οποίας έρχονται καθημερινά σε επαφή, για διάφορες αιτίες, εκατοντάδες χιλιάδων συνάνθρωποί μας. Από την άλλη όμως , διακρίνεται από πολλές μεθοδολογικές αδυναμίες και παραλήψεις, οι οποίες υπονομεύουν τις προθέσεις των εμπνευστών του και θέτουν εν αμφιβόλλω την αποτελεσματικότητά του. Τις αναφέρω επιγραμματικά: 1. Δεν παίρνει υπ’ όψιν του στο βαθμό που θα έπρεπε τις ιδιαίτερες οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι οποίες , με η χωρίς συμφωνία, προβλέπεται ότι θα παραμείνουν τέτοιες για μακρύ χρόνο. 2. Προσπαθεί να «χωρέσει» σε μια δομή την ολιστική αντιμετώπιση του ανθρώπου, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του περιπατητικού χρόνιου αρρώστου. Η προσπάθεια αντιστοίχησης του σχεδίου με την πραγματικότητα μάλλον καταδεικνύει το δύσκολο αν όχι μάταιο της προσπάθειας. 3. Αγνοεί το σύστημα ΠΦΥ που υπήρχε μέχρι την κατεδάφισή του από τα μνημόνια το οποίο μάλιστα αποκαλεί ως μη σύστημα. Θα πρέπει όμως να παρθεί υπ’ όψιν η παρατήρηση πως μετά την κατεδάφιση του ΕΟΠΥΥ η επισκεψιμότητα στα ΤΕΠ και τα ΕΙ των νοσοκομείων αυξήθηκε κατά 30-40 %. Ανάλογη αύξηση είχαν και οι εισαγωγές οδηγώντας πολλά τμήματα νοσοκομείων στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αν η αιτία δεν είναι το κλείσιμο , ουσιαστικά, του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να βρούμε μια άλλη, πειστική, ερμηνεία του φαινομένου. Ακόμη, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις επανειλημμένες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ήδη καθώς και αυτές που αναμένονται. Η αίσθηση της επιτροπής ότι ο μνημονιακός νόμος έχει δημιουργήσει ένα «καθαρό» καθεστώς δεν ισχύει λόγω πολλαπλών δικαστικών αποφάσεων. 4. Οι προτάσεις της επιτροπής διακρίνονται από έναν , σχεδόν εμμονικό, προσανατολισμό προς τον Γενικό Ιατρό (ΓΙ). Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα που προτείνει παραπομπή από τον ΓΙ της ΜοΦΥΓ στον ΓΙ της ΜΑΠΦΥ. Παραβλέποντας το γεγονός ότι , για ιστορικούς λόγους, ζούμε σε μια χώρα με πολλούς ειδικευμένους γιατρούς και πολύ λίγους ΓΙ. Να παραβλέψουμε ακόμη και το γεγονός ότι ο Ελληνικός πληθυσμός έχει μάθει να απευθύνεται στον ειδικευμένο γιατρό και όχι στον ΓΙ. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το ότι σήμερα η διεθνής τάση είναι οι χρόνιες παθήσεις , οι οποίες γίνονται όλο και περισσότερες , πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον ειδικευμένο και όχι τον ΓΙ όπως προτείνεται. Γιατί έτσι κερδίζουμε και σε ποιότητα ζωής για τον ασθενή και σε πόρους για το σύστημα υγείας. Εδώ τα συμπεράσματα που βγαίνουν θα ήταν πιο ασφαλή αν η επιτροπή είχε φροντίσει να αξιοποιήσει τα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ. Θα ξέραμε έτσι με αξιοπιστία τι περιστατικά απευθύνονται στην ΠΦΥ , πως αντιμετωπίζονται, τι πόροι δαπανώνται σε εξετάσεις υψηλής τεχνολογίας , από ποιές ειδικότητες κλπ. 5. Για να ανταπεξέλθει η επιτροπή στην έλλειψη ικανού αριθμού ΓΙ συγχέει την ειδικότητα του ΓΙ με αυτήν του Παθολόγου, παραβλέποντας ότι πρόκειται για τελείως διαφορετικές ειδικότητες. Επιπλέον αφοπλίζει τον ΓΙ ζαπό τις ειδικές δεξιότητες στις οποίες έχει εκπαιδευτεί όπως το να ράβει, να τοποθετεί έναν γύψο κλπ. Αυτό τον κάνει κατάλληλο για να υπηρετήσει π.χ. στην Αλόννησο η στη Δυτ. Φραγκίστα της Ευρυτανίας, αλλά τον καθιστά μάλλον περιττό στα Πατήσια η την Καλαμαριά. 6. Από τη στιγμή που καταργεί το θεσμό του αγροτικού γιατρού η πρόταση γίνεται αυτόματα κατάλληλη μόνο για τα αστικά κέντρα. Εκτός αν τον αγροτικό γιατρό τον αντικαταστήσει με γενικούς γιατρούς. Η παραδοχή αυτή συνεπάγεται αυτόματα και σημαντική αύξηση στον αριθμό γιατρών που θα υπηρετούν στα Π.Ι. της υπαίθρου. Διαφορετικά πρέπει να δεχτούμε ότι 2-3 ΓΙ θα καλύπτουν περιοχές με δεκάδες χωριών.
7. Η διασύνδεση των ΜοΦΥΓ και ΜΑΠΦΥ με τα νοσοκομεία μένει σε νεφελώδες επίπεδο και μάλλον παραβλέπει την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Εκτός της αυτονόητης ανάγκης πολλές ειδικότητες ( χειρουργοί, γαστρεντερολόγοι, καρδιολόγοι, επεμβατικοί ακτινολόγοι κλπ) να ασκούν μέρος της ειδικότητάς τους στο νοσοκομείο υπάρχουν πλείστες άλλες πλευρές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφημερίες και η διαχείριση του επείγοντος περιστατικού, η αλλαγή στην κατανομή και εκπαίδευση των ειδικευομένων, ο τρόπος διασύνδεσης νοσοκομείου με μονάδες ΠΦΥ (ορίζεται ότι αυτές θα ανήκουν στις ΔΥΠΕ ) κλπ. 8. Αγνοεί πλήρως τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και δεν καθορίζει τον τύπο σχέσεων με αυτόν. Παρ όλο που σε κάποιο σημείο της αναφέρει για μορφές συνεργασίας η ασάφεια μάλλον αφήνει ανοικτές τις πόρτες για τα μεγάλα οργανωμένα συμφέροντα σε βάρος των μικρών και διάσπαρτων παρόχων υπηρεσιών υγείας. 9. Στην ουσία εξαντλεί το σύνολο των προβλεπόμενων προσλήψεων για το δημόσιο αφού απαιτεί τουλάχιστον 17000 προσλήψεις μόνο για τις ΜοΦΥΓ. Παρ’ όλο που σημειώνει ότι θα αξιοποιήσει το ιατρικό δυναμικό που παραμένει στο ΠΕΔΥ με σχέσεις ΠΑΑ, προφανώς επειδή δεν το ερεύνησε ξεχνάει δυο παραμέτρους. Α) Οι Παθολόγοι και ΓΙ που έμειναν στο ΠΕΔΥ κυριολεκτικά μετριούνται στα δάκτυλα και Β) στα ΠΕΔΥ παραμένουν περίπου 1100 γιατροί μη ΠΑΑ με δικαστικές αποφάσεις. Και ακόμη εκκρεμούν πολλές προσφυγές. Με αυτούς τι θα κάνει; Θα αγνοήσει τις αποφάσεις η θα αφήσει τα δικαστήρια να λύνουν ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί πολιτική λύση; 10. Το σχέδιο προβλέπει 2 γιατρούς ανά 5000 κατοίκους στις ΜοΦΥΓ. Αυτοί οι γιατροί αλήθεια τι θα κάνουν στο 7ωρο της καθημερινής εργασίας τους; Θα καλύπτουν τις 12 ώρες λειτουργίας του ιατρείου γειτονιάς; Θα επισκέπτονται μη περιπατητικούς ασθενείς στο σπίτι; Θα κάνουν ενημέρωση υγείας σε σχολεία και μαζικούς χώρους; Πολύ φοβόμαστε ότι τελικά θα έχουμε δύο συνταγογράφους και μόνο επιφορτισμένους με μια προσδοκία πολύ ευρύτερη αυτού που πραγματικά μπορούν να κάνουν.
11. Με την σχεδόν πλήρη αλληλοεπικάλυψη των καθηκόντων της μαίας και της νοσηλεύτριας με αυτά του γιατρού, επιχειρείται να περάσει από την «πίσω πόρτα» μια σημαντική αλλαγή στα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό συνιστά λαθροχειρία, θέλουμε να πιστεύουμε από αβλεψία, η οποία πρέπει να αποσυρθεί. Αν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό, να το κάνουμε φανερά, συζητώντας με όλους τους ενδιαφερόμενους και όχι σαν κλέφτες στο σκοτάδι. Από την άλλη το σχέδιο περιέχει και αρκετές καινοτομίες οι οποίες πρέπει κατά τη γνώμη μας να δοκιμαστούν στην πράξη. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε το περιττό από το αναγκαίο, την υπερβολή από το μέτρο κλπ. Μια σώφρων επιλογή θα ήταν η πιλοτική εφαρμογή της πρότασης , μετά την οριστικοποίησή της, σε τρείς αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας . Δηλαδή μια αστική, μια ημιαστική και μια κερματισμένη ορεινή η νησιωτική περιοχή. Από αυτή την πιλοτική δοκιμή νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε όλα τα αναγκαία συμπεράσματα. Μένει το ερώτημα τι θα γίνει μέχρι τότε στις εκτός πιλοτικού προγράμματος περιοχές της χώρας. Εμείς επαναφέρουμε την πρόσφατη πρόταση της οργάνωσής μας την οποία και επισυνάπτουμε. Πιστεύουμε ότι αυτή απαντάει στα άμεσα ερωτήματα και παράλληλα αφήνει ανοιχτό το πεδίο για οποιεσδήποτε μελλοντικές μεταρυθμίσεις. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

22 Ιουνίου 2015

Συμβολή στο διάλογο για την ΠΦΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ Αγαπητοί σύντροφοι με ένα μικρό δικό μου κείμενο θα προσπαθήσω και γω να συμβάλω στον διάλογο για την ΠΦΥ. Θα μου επιτρέψετε κατ αρχάς να αναφέρω ότι διάβασα με προσοχή τόσο το κείμενο της επιτροπής, όσο και τις παρατηρήσεις των άλλων συντρόφων οι οποίες διατυπώθηκαν σε κείμενα συμβολής. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρέλαβε την ΠΦΥ κυριολεκτικά ένα ερείπιο. Διαλυμένες δομές, απολυμένους γιατρούς, ταπεινωμένους και σε πλήρη σύγχιση ασθενής με το 1/3 εξ αυτών χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Λυπάμαι που θα το πω αλλά το κείμενο της επιτροπής μοιάζει να αγνοεί πλήρως την χώρα ,την ιστορία της ,την γεωγραφία της και την ιστορική στιγμή. Σέβομαι τους συντρόφους και την εργασία τους αλλά δεν μας αξίζει αυτή η πρόταση. Ζω στον Δήμο Ζωγράφου. Έχω την τιμή να είμαι και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Με βάση λοιπόν την πρόταση της Επιτροπής σε αυτόν τον αστικό ιστό πρέπει να αναπτυχθούν 25 με 30 ΜοΦΥΓ. Να ανοίξουν ισάριθμα δημόσια Ιατρεία και προσληφθούν 150 επαγγελματίες υγείας και 60 Ιατροί. Δεν αναφέρομαι καθόλου στα προβλήματα κτιρίων και τα της συντηρήσεώς τους. Αν, αυτό και μόνο αυτό, σύντροφοι το αντιστοιχίσετε στην σημερινή συγκυρία, λυπάμαι, αλλά μάλλον αλλού ζεί η επιτροπή. Θα μπορούσε αυτό να το δει προοπτικά κάποιος σε βάθος 10 ετίας και απαγκιστρωμένο από την συγκυρία. Δεν νομίζω όμως ότι η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε για να δώσει απαντήσεις για μελλοντικά σχέδια.
Μήπως όμως οι προτάσεις της επιτροπής αντιστοιχίζονται σωστά και με το υπάρχον ιατρικό δυναμικό που θα κληθεί να το υλοποιήσει; Όχι βεβαίως! Ούτε αριθμητικά αλλά ούτε και ποιοτικά έχουμε τέτοιους και τόσους Γ.Ι. που πάνω τους θα ακουμπήσει η ΠΦΥ. Είναι εντυπωσιακό και κάτι ακόμα σύντροφοι! Αγνοεί πλήρως όλη την λειτουργικότητα του παλαιού συστήματος ΠΦΥ. Προφανώς την θεωρεί διεφθαρμένη και γιαυτό τοξική. Κυρίως εδώ αναφέρομαι στα ιδιωτικά ιατρεία. Είναι όμως σύντροφοι αυτή η αλήθεια, στην έκταση που τα μέλη της επιτροπής την εκλαμβάνουν; Στην Πατρίδα μας ο Έλληνας Γιατρός, είναι έτσι, ανεπαρκής και διεφθαρμένος; Θα μου επιτρέψετε σύντροφοι να σας πω ότι γνωρίζω πάρα πολλούς, άριστα καταρτισμένους και με υψηλό ήθος. Άρα και δω το κείμενο της επιτροπής βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα.
Σύντροφοι την Υγεία , όπως και άλλους τομείς της Δημόσιας ζωής την κατέστρεψαν ιδιοτελή συμφέροντα. Εμείς κινδυνεύουμε να την καταστρέψουμε, από ιδεολογικές και πνευματικές αγκυλώσεις τέτοιες, που το κείμενο της επιτροπής περιέχει. Θα ζητήσω συγγνώμη από τα μέλη της επιτροπής γιατί σίγουρα κοπίασαν, αλλά το κείμενό τους δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει την βάση ενός Εθνικού Διαλόγου. Θα έχουμε μια εξαιρετικά κακή προσέγγιση για ένα πολύ σημαντικό θέμα του Λαού μας. Θα φαίνεται ότι η Αριστερά δεν προσεγγίζει το θέμα, με την ευρύτητα, την επάρκεια την επιστημονική γνώση και την πλήρη συναίσθηση της συγκυρίας. Δεν είμαστε η φωτισμένη πρωτοπορεία που καταλάβαμε τα Χειμερινά Ανάκτορα της υγείας. Σχετικά με την θετική πλευρά του θέματος και της προτάσεις που πρέπει να διατυπωθούν. Ήδη το τμήμα μας έχει διατυπώσει προτάσεις. Ο σ. ΓΓ Μπασκόζος με χθεσινή σύντομη παρέμβαση θέτει τους κύριους άξονες συζήτησης.
Τα κείμενα των συντρόφων Γαβρά , Κωστάκη , και οι θέσεις της Παραταξής μας με την οποία δώσαμε- μαζί με τους συναδέλφους μας- κοινωνικές και πολιτικές μάχες, είναι σημαντικά βοηθήματα. Στο εξαιρετικό κείμενο του σ. Κωστάκη, είναι πολύ καλά διατυπωμένο το πρόβλημα των Χειρουργικών ειδικοτήτων και η διασύνδεσή τους με τα νοσοκομεία αναφοράς, έτσι ώστε, να μην υποστούν επιστημονικό και επαγγελματικό ακρωτηριασμό. ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΔΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Η σχέση ΠΑΑ, εκεί όπου υπάρχει, έχει δώσει λύση στη διαφθορά . ;;;

Μερικές σκέψεις για το "πόνημα" της επιτροπής ΠΦΥ του υπουργείου, που μια γεύση πήραμε με τη γνώστη συνέντευξη του συντονιστή της σ. Μπενου στην εφημερίδα των Συντακτών, καθώς και την ενδελεχή μελέτη του, όταν ολόκληρο πια, έφτασε στα χέρια μας, για την εκ των υστέρων διαβούλευση. Τι έχουμε μπροστά μας: Σχέδιο η έκθεση ιδεών ; Θα το χαρακτήριζα λοιπόν, μια "φιλότιμη", παντελώς ακοστολόγητη, έκθεση ιδεών ένα ευχολόγιο με μέτρα που μάλλον προσπαθούν να χαϊδέψουν αυτιά και που απευθύνονται στο θυμικό, δεν ξέρω τίνος ακριβώς. Φοβάμαι πως βρίσκεται τελείως εκτός τόπου και χρόνου, μη λαμβάνοντας υπόψη του κυρίως την δημοσιονομική συγκυρία, την ανθρωπιστική κρίση που απαιτεί άμεσες ενέργειες, την ήδη υπέρμετρη φορολογία στη χωρά και το συγκεκριμένο προϋπολογισμό που το υπουργείο έχει να διαχειριστεί. (Σε κάθε επαφή που έχουμε με στελέχη του υπουργείου, αυτό που μονότονα μας επαναλαμβάνουν, είναι ο περιορισμένος προϋπολογισμός, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες του συστήματος μέχρι το Σεπτέμβριο, βλέπε και δήλωση του σ. Ξανθου στη Βουλή ).
Με μια πρώτη προσέγγιση, για την υλοποίηση του απαιτούνται το λιγότερο 12000 - 15000 νέες θέσεις εργασίας ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού ... αποκλειστικά και μονο στο τομέα ΠΦΥ, νέα ενοίκια, νέοι εξοπλισμοί, νέες παραϊατρικές ειδικότητες αμφιβόλου χρησιμότητας κλπ, δημιουργώντας ένα καινούργιο υδροκεφαλικό δίκτυο ιατρείων γειτονιάς με γιατρούς τύπου gate keepers, ( πχ για ένα μέσο δήμο 100000 κατοίκων θα χρειαζόντουσαν βάσει του σχεδίου 20 τέτοιες μονάδες), όταν τα νοσοκομεία, λογω οικονομικής δυσπραγίας, στενάζουν από έλλειψη προσωπικού και αδυνατούν να λειτουργήσουν και να εφημερεύσουν κανονικά, για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και της 2/ βαθμιας περίθαλψης. Απαιτεί νέες στρατιές γενικών γιατρών που δεν υπάρχουν, ή γιατρών που βαφτίζει γενικούς ενώ δεν είναι, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την υπερεπάρκεια στο σύστημα ειδικών γιατρών, οι οποίοι μέχρι σήμερα στήριζαν με αξιοπρέπεια και επιστημονική αρτιότητα την ΠΦΥ. Με πολύ μικρότερη λοιπόν και σε πολλές περιπτώσεις μηδενική δημοσιονομική επιβάρυνση θα μπορούσαν να στελεχωθούν οι ήδη υπάρχουσες και υπολειτουργούσες, από τα σωτηρία σχεδία της task force και των προηγούμενων κυβερνήσεων, δημόσιες δομές, με πνεύμα εξορθολογισμού, ώστε να αποδώσουν αμεσα και ικανοποιητικά για τις ανάγκες όλου του πληθυσμού.
Εδω θέλω να σημειώσω χαρακτηριστικά, ότι η επιτροπή αγνοούσε και γι αυτό εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, ότι τα πολυϊατρεία του ΠΕΔΥ πρώην ΙΚΑ, λειτουργούν εδώ και δεκαετίες σε δυο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή με προκαθορισμένα ραντεβού. Και τον τελευταίο χρόνο μάλιστα, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα σε 7/ωρες βάρδιες και πλέον των 500 ραντεβού το μήνα ανά ειδικότητα και ανά γιατρό, με αποδοχές των λειτουργών ιατρών του ως ΠΕ (βασικό μισθό ΙΚΑ!), ενώ πολλοί απ αυτούς είναι ΠΑΑ, εδώ και 1,5 χρόνο, υποτίθεται ενταγμένοι στο ΕΣΥ. Όσον άφορα τις εργασιακές σχέσεις, τις δικαστικές αποφάσεις που μέχρι τώρα δικαιώνουν τους συναδέλφους που έχουν προσφύγει, τις δεσμεύσεις του κόμματος για την αποκατάσταση των αδικιών της προηγούμενης μνημονικής συγκυβέρνησης, έναντι των λειτουργών της ΠΦΥ, δεν θέλω να επεκταθώ πολύ τώρα επάνω στα θέματα αυτά, γιατί αύτη τη στιγμή αυτό που προέχει, είναι να σωθεί ότι ακόμα σώζεται, πριν καταρρεύσει τελείως στα χέρια μας όλο το σύστημα υγείας της Χώρας. Έχω την εντύπωση πως πρόκειται για ένα σχέδιο που συντάθηκε για να μην εφαρμοστεί. Αδικημένο εν τη γενέσει του. Η εφαρμογή του για όλους τους παραπάνω λογούς είναι αδύνατον να επιτευχτεί. Και έτσι, ο πιθανός χρόνος εφαρμογής του, νομίζω ότι παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. Επίσης φοβάμαι ότι εξ αίτιας αυτών, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε ένα νέο πιο φλύαρο σχέδιο τύπου task force στην υγεία !
Και μια αφελής ερώτηση προς κάθε υπεύθυνο: Ομάδα εργασίας για τη ΠΦΥ ... χωρίς ούτε ένα μάχιμο εν ενεργεία λειτουργό της γίνεται ;;; Ακόμα παραμένει ακατανόητο από μέρους μας, γιατί επιλέχτηκε η απολυτή περιφρόνηση της οργάνωσης μας, της μαζικότερης και μαχητικότερης, αποδεδειγμένα, στο χώρο της υγείας. Οργάνωση που έφερε την παράταξη μας πρώτη δύναμη στο χώρο και που σφυρηλάτησε κοινωνικές συμμαχίες για το κόμμα μας τις δύσκολες εποχές. Οργάνωση που καθοδήγησε τους αγώνες μας, εναντία στις πολιτικές διάλυσης της ΠΦΥ και τη σταδιακή παράδοση της σε λίγα και μεγάλα μονο επιχειρηματικά συμφέροντα, από τη προηγούμενη κυβέρνηση. Στόχος μας είναι, ΠΦΥ με ανοιχτές δημόσιες δομές, λειτουργούσες, πλήρως στελεχωμένες με ιατρικές ειδικότητες και εργαστήρια, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Εύκολα προστασίες στους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Με παρόντες όλους τους λειτουργούς της. Και εκείνους που άδικα και εκβιαστικά εκδιωχτήκαν και αυτούς που συνεχίζουν να εργάζονται με δικ. αποφάσεις, με αποκατάσταση των εργασιακών τους σχέσεων και ένα ικανό μεταβατικό διάστημα, στη διάρκεια του όποιου πρέπει να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος, χωρίς προκαταλήψεις και εκβιασμούς, που θα οδηγήσει στους Όρους παραμονής τους στο σύστημα μέχρι την αποχώρηση τους, ... γιατί συνταξιοδότηση δεν προβλέπεται. Καθώς και τη μισθολογική και όχι μονο εξομοίωση, με τους γιατρούς του ΕΣΥ, των εξαναγκασθέντων από το νομό Γεωργιάδη συναδέλφων, σε σχέση εργασίας ΠΑΑ.
Οι νέες προσλήψεις, εφ όσον έτσι όλοι συμφωνήσουμε, θα είναι ΠΑΑ, μετρό που επίσης όλοι θα συμφωνήσουμε, να επεκταθεί αμεσα και στους πανεπιστημιακούς και τους στρατιωτικούς. Εδω επίσης θα πρέπει να δούμε και τη λειτουργιά απογευματινών ιατρείων με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια μέσα στο δημόσιο σύστημα, ... με τα έξοδα πληρωμένα από τις δημόσιες δομές. Και μερικά ρητορικά ερωτήματα:Αυτό που δημιουργεί τη διαφθορά και το φακελάκι, νομίζετε πως είναι η σχέση εργασίας ;;; Η σχέση ΠΑΑ, εκεί όπου υπάρχει, έχει δώσει λύση στη διαφθορά ... ;;;
Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού σε ένα δίκτυο μονάδων οικογενειακής ιατρικής, όχι υδροκεφαλικά και δαπανηρά διαρθρωμένων, νομίζω ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με την αξιοποίηση των ειδικών γιατρών στην ΠΦΥ. Η αξιοποίηση των ειδικών γιατρών στις μονάδες πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (νυν μονάδες ΠΕΔΥ) σαν βάση του συστήματος, είναι αναγκαία και για την βελτιστοποίηση του συστήματος και για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτές οι κινήσεις θα σταματούσαν αμεσα την ανεξέλεγκτη ροη πόρων προς τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα και θα ανακούφιζαν αμεσα τις αυξημένες λογω ανθρωπιστικής κρίσης, ανάγκες του πληθυσμού. Αυτά, σαν μερικές πρώτες καλόπιστες παρατηρήσεις. Ηλίας Παπαδόπουλος 20/06/2015 Δερματολόγος ΠΕΔΥ Γαλατσίου

21 Ιουνίου 2015

Θεραπεύοντας την Υγεία.

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Κριτική θεώρηση και προτάσεις για το σχέδιο της «επιτροπής Μπένου» Πέντε μήνες μετά την ανάληψη της Κυβερνητικής εξουσίας η Αριστερά καλείται να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της για ένα από τα ουσιαστικότερα και πιο προνομιακά πεδία παρέμβασης της. Την Υγεία. Για την Αριστερά και για τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, η επίλυση προβλημάτων προκύπτει από την προσέγγιση και αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας τους. Στα χρόνια της τρέχουσας καπιταλιστικής κρίσης η επίθεση στον δημόσιο χαρακτήρα και στις εργασιακές σχέσεις του χώρου της Υγείας δεν είναι ούτε τυχαία ούτε εισπρακτικού απλά χαρακτήρα. Πρόκειται για μια στρατηγική άλωσης ενός ολόκληρου πεδίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διατηρεί μεν ικανοποιητικό «ποσοστό κέρδους» παρουσιάζει όμως μια «μεγάλη διασπορά» κερδών κατανεμημένων σε πολλούς μικρούς παραγωγούς αλλά και έναν σημαντικό δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την ΠΦΥ γι’αυτό και ο κύριος όγκος της επίθεσης εκδηλώθηκε σε αυτόν τον τομέα αλλά και στο τμήμα του «φαρμάκου» που είναι διασυνδεδεμένο με αυτόν (Φαρμακεία).
Με αυτό τον τρόπο πρέπει να αναγνωσθούν τα ακόλουθα 1. Νόμος για την πλανοδιακή Ιατρική 2. Διάλυση δομών της ΠΦΥ – ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ) - δημιουργία των ΠΕΔΥ 3. «Απελευθέρωση» φαρμακευτικού επαγγέλματος και ΜΗΣΥΦΑ Απέναντι στην επίθεση αυτή αναπτύχθηκε ένας πολυποίκιλος «αμυντικός» αγώνας των επαγγελματικών στρωμάτων που εμπλέκονταν στις δραστηριότητες Υγείας και ιδιαίτερα στην ΠΦΥ. «Σκληρές» απεργιακές κινητοποιήσεις, επιτυχείς δικαστικές «μάχες», σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις σε διασύνδεση με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας , τους Δήμους και άλλους φορείς , προέκυψαν σαν αποτέλεσμα. Η ίδια η κεντρική πολιτική σκηνή δεν έμεινε ανεπηρέαστη από αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός και τόσο τα πολιτικά όσο και τα πρακτικά αποτελέσματα που παρήγαγε έχουν διαμορφώσει ένα καινούργιο πεδίο στον χώρο που δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν. Στις εναπομείνασες δημόσιες δομές ΠΦΥ (ΠΕΔΥ) έχει διαμορφωθεί μια de facto νέα πραγματικότητα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών (με χρονικό ορίζοντα ετών τουλάχιστον) την γεωγραφική τους κατανομή που βαίνει μειούμενη και την επισκεψιμότητα τους που αντίθετα βαίνει αυξανόμενη. Πολύ πρόσφατες μάλιστα νομικές εξελίξεις (υπόθεση των 170 αλλά και άλλες που μόλις «ξεκίνησαν») θα θέσουν το στίγμα τους στο «νέο τοπίο». Είναι παραπάνω από προφανές ότι κάθε παρέμβαση στην ΠΦΥ που φιλοδοξεί να «πατά στην Γή» πρέπει να παίρνει υπ’ όψιν την νέα αυτή πραγματικότητα. Εκτός φυσικά από την νέα πραγματικότητα που συνεπάγεται για το λαό μας (για όλους μας) η φάση της διαπραγμάτευσης και τα παρεπόμενα της.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, μια ΚΡΙΤΙΚΗ θεώρηση του σχεδίου της «επιτροπής Μπένου» για την ΠΦΥ, είναι αυτονόητη και εδράζεται στα ακόλουθα σημεία. 1. Διάταξη των δομών της ΠΦΥ Το σχέδιο «υποδιαιρεί» την ΠΦΥ σε δύο επίπεδα με βάση διαφορετική χωροταξία αλλά και διαφορετικό «όγκο» των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προκύπτουν τα εξής α. Η de novo δημιουργία (κτηριακό και εξοπλισμός) και η στελέχωση των «μετωπικών» σχηματισμών (ιατρεία γειτονιάς) με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό απαιτεί δυσανάλογους (για την εποχή και τα οικονομικά δεδομένα) πόρους. β. Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας (νησιωτικό σύμπλεγμα, αραιοκατοικημένη ηπειρωτική ενδοχώρα με ηλικιωμένο πληθυσμό, μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε Λεκανοπέδιο – Θεσσαλονίκη κλπ) δεν συνηγορεί για το ενιαίο της διάταξης της ΠΦΥ. 2. Διάκριση ιατρικών ειδικοτήτων στην ΠΦΥ Δίνεται σοβαρή προτεραιότητα στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Η κριτική έχει ως εξής. α. Η χώρα διαθέτει ήδη ένα μεγάλο δυναμικό ειδικών γιατρών όλων των ειδικοτήτων προσανατολισμένων στην ΠΦΥ. β. Η σύγχρονη επιστημονική τάση είναι αυτή της «εξειδίκευσης» σε συνδυασμό με την «συνέργεια» ειδικοτήτων. γ. Μεγάλος αριθμός των προσερχόμενων (πιθανόν το 50%) στους «μετωπικούς» σχηματισμούς υγείας αφορά ασθενείς με τα νοσήματα Σ.Δ. , Υπέρταση , Υπερλιπιδαιμία. Η αντιμετώπιση τους είναι μακροχρόνια και απαιτεί συχνά εξειδίκευση η οποία μάλλον με την ειδικότητα της εσωτερικής Παθολογίας ή/και της Καρδιολογίας συναρτάται παγκοσμίως παρά της Γ.Ι. δ. Η ειδικότητα της Γ.Ι. περιλαμβάνει «χειρουργικές» δεξιότητες ή οποίες είναι απολύτως απαραίτητες συνδυαστικά, σε περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Είναι όμως μικρότερης σχετικά αξίας σε άλλες. ε. Η παρουσία των χειρουργικών ειδικοτήτων στους σχηματισμούς «αναφοράς» της ΠΦΥ και η λειτουργική διασύνδεση τους με τα Νοσοκομεία δεν αποσαφηνίζεται. 3. Στάδιο μετάβασης. Εργασιακό καθεστώς α. Αναφέρθηκε ήδη, έστω στοιχειακά, η de facto διαμορφωμένη κατάσταση για το εργασιακό καθεστώς των μισών περίπου γιατρών που ασχολούνται στις υπάρχουσες δημόσιες δομές ΠΦΥ σε αστικούς χώρους. Το σχέδιο μοιάζει να την αγνοεί. Αυτό είναι εν μέρει και υπό κανονικές συνθήκες κατανοητό σε κάθε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, όμως οι συγκεκριμένες συνθήκες στην χώρα μας δεν διακρίνονται για την «κανονικότητα» τους. β. Κάθε «τομή» (ακόμα και υπό κανονικές συνθήκες) περιλαμβάνει στάδιο μετάβασης. Στο σχέδιο δεν ορίζεται. γ. Παρά το ότι οι Πανεπιστημιακοί ή οι Στρατιωτικοί γιατροί δεν «αφορούν» την ΠΦΥ δεν μπορεί παρά να επισημανθεί η απουσία οιασδήποτε αναφοράς στο μελλοντικό εργασιακό τους καθεστώς. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις θα μπορούσαν να διατυπωθούν οι ακόλουθες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
I. Σαφής καθορισμός μεταβατικού σταδίου Στη διάρκεια του οποίου α. Θα στηριχθούν υλικά και θα στελεχωθούν οι υπάρχουσες δομές (ΠΕΔΥ, ΚΥ, ΠΙ) ώστε να αποτελέσουν αξιόπιστα το «δεύτερο» επίπεδο ΠΦΥ του σχεδίου. β. Θα αναπτυχθούν σταδιακά με βάση κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά, επιδημιολογικά, οικονομικά (τουρισμός) κ.α. οι «μετωπικές» μονάδες. γ. Θα λυθεί το θέμα του εργασιακού καθεστώτος των γιατρών με τρόπο και σε διάρκεια τόση ώστε αφενός να συμβαδίζει με την de facto πραγματικότητα που προαναφέρθηκε και αφετέρου να δίνει την χρονική δυνατότητα αναπλήρωσης τυχόν αποχωρήσεων. II. Διάκριση ειδικοτήτων α. Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή (πόσο μάλλον να προάγεται) «σύγχυση» ανάμεσα στις ειδικότητες Παθολογίας και Γ.Ι. Πέρα από τους γνωστούς ιστορικούς λόγους που υποχρέωσαν την Μ. Βρετανία της δεκαετίας του 40 να εδραιώσει το δικό της ΕΣΥ στους Γ.Ι. και οι οποίοι δεν υφίστανται στην Ελλάδα του σήμερα (με την πληθώρα γιατρών ειδικοτήτων) , υπάρχουν ιδιαίτεροι γεωγραφικοί και επιστημονικοί λόγοι που υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα και εν πολλοίς προαναφέρθηκαν. Σκόπιμη θα ήταν λοιπόν η εξ’ αρχής και με συγκεκριμένα κριτήρια διάκριση στις προκηρύξεις στελέχωσης.
β. Οι χειρουργικές ειδικότητες μπορούν να «ανήκουν» στην ΠΦΥ και να χειρουργούν στο διασυνδεδεμένο Νοσοκομείο. Σε αντίθεση με το μοντέλο του θεσμού των γιατρών «επισκεπτών». Και το σκεπτικό είναι το ακόλουθο. Πάρα πολλές ιατρικές «εργατοώρες» χειρουργού πρέπει να αφιερωθούν στον ασθενή πριν και μετά την «κρίσιμη» ώρα του χειρουργείου , πάντα σχεδόν με την επιπρόσθετη ενασχόληση και άλλων ειδικοτήτων. Η πλειοψηφία αυτών των μη «χειρουργικών» ωρών των χειρουργικών ειδικοτήτων είναι ή μπορεί να είναι μη νοσοκομειακές . Μεταφέροντας της κανείς στην δευτεροβάθμια (ή και συχνότατα απευθείας στην τριτοβάθμια περίθαλψη) είναι σαφές πως την επιβαρύνει. Έτσι, γιατροί της ΠΦΥ χειρουργικών ειδικοτήτων μπορούν να ασκούν ένα μέρος του θεραπευτικού τους έργου (δηλαδή να χειρουργούν και να παρακολουθούν την άμεση μετεγχειρητική πορεία) στις δομές της δεύτερης βαθμίδας ενώ θα «ανήκουν» στην ΠΦΥ. Το αντίστροφο , το μοντέλο του γιατρού – επισκέπτη , αποπροσωποποιεί σημαντικά τη σχέση με τον ασθενή , αδρανοποιεί την λειτουργία της δομής «ομάδα υγείας» στην ΠΦΥ και μεταφέρει έργο στο χώρο των Νοσοκομείων που θα μπορούσε να παραμείνει «εξωνοσοκομειακό». Ενδεχομένως τα παραπάνω δεν ισχύουν στον ίδιο βαθμό για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες και για όλες τις περιοχές της χώρας. γ. Ο χώρος της ΠΦΥ οφείλει και μπορεί να είναι χώρος Ιατρικής εξειδίκευσης, σε αρκετές Ειδικότητες. Αυτό πρέπει να σχεδιαστεί με ιδιαίτερο τρόπο και πολύ περισσότερο επισταμένα από τα ισχύοντα στο σημερινό μοντέλο. Επιπλέον, αυτονόητο είναι, η παρουσία Ειδικευομένων θα ενισχύσει σημαντικά την στελέχωσή της ΠΦΥ , αλλά και τις δυνατότητες απασχόλησης του νέου Ιατρικού δυναμικού της χώρας.
Τα παραπάνω αποτελούν μια προσπάθεια εποικοδομητικής κριτικής και καθόλου δεν υποτιμούν τη σημασία «τομών» που εισάγει το σχέδιο. Ζητήματα όπως η «προσέγγιση» του ασθενούς από το σύστημα ή η «κωδικοποίηση» της διασύνδεσης των βαθμίδων και της «πορείας» του ασθενούς μέσα σε αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικά και συστατικά του εξορθολογισμού και της επιστημονικής επάρκειας ενός άρτιου δημόσιου συστήματος. 16/6/2015 Κωστάκης Προκόπης

18 Ιουνίου 2015

Οι οικογενειακοί γιατροί στη πρόταση της επιτροπής ΠΦΥ

Η πρόταση της επιτροπής για την ΠΦΥ βασίζεται στον κυρίαρχο ρόλο των οικογενειακών γιατρών και της λεγομένης ομάδας Υγειας. Προφανώς επηρεασμένη από τις απόψεις που χρόνια κυριαρχούν στον ΠΟΥ. Αυτές βέβαια αναφέρονται σε τριτοκοσμικές χώρες.
Στη χωρά μας υπάρχει ήδη ένα εκτεταμένο δίκτυο πολυιατρείων και ΚΥ ,τα όποια σήμερα μετά από τις μνημονικές πολιτικές που προηγήθησαν άλλα και από την αδράνεια της σημερινής πολίτικης ηγεσίας έχουν υποβαθμίσει και υπολειτουργούντα γεγονός αυτό αγνοείται όπως αγνοείται όλη η υπάρχουσα κατάσταση. Οι γενικοί γιατροί που υπάρχουν είναι παρά πολύ λίγοι ενώ αντίθετα υπάρχουν πολλοί ειδικευμένοι γιατροί. Αφού λοιπόν η πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί τα σχέδια και τις απόψεις των συντακτών της επιτροπής απλά τα αγνοούν . Επί πλέον χρησιμοποιούν τους παθολόγους για να συμπληρώσουν τον αριθμό των γενικών γιατρών. Όμως οι παθολόγοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν σε μια τέτοια λειτουργία ΠΦΥ τους σωστά εκπαιδευμένους γενικούς γιατρούς. Βέβαια ακόμα και στην Αγγλία οπού το NHS βασίζεται σε σωστά εκπαιδευμένους γενικούς γιατρούς το σύστημα έχει αποτύχει παταγωδως. Μπορούν να το διαβεβαιώσουν και οι πολυάριθμοι Έλληνες ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ γιατροί που ξενιτεύτηκαν εκεί.
Η λειτουργιά μικρών ιατρείων γειτονιάς επικουρικά σε σχέση με τα πλήρως δομημένα πολυϊατρεία θα μπορούσε να βοηθήσει το σύστημα. Η πλήρης λειτουργιά των πολυιατρείων με ειδικευμένους γιατρούς πλήρη λειτουργιά των εργαστηριών και με την προοπτική μετεξέλιξης τους σε ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ μονάδες με δυνατότητες ημερήσιας νοσηλείας είναι αυτή που πραγματικά δίνει λύσεις. Αφ ενός θα προσφέρεται περίθαλψη υψηλού επίπεδου και αφ ετέρου θα αποφορτιστεί ουσιαστικά η δευτεροβάθμια περίθαλψη. Προφανώς οι συντάκτες του σχεδίου δεν έχουν καμιά αναφορά στα δεδομένα που αφορούν τον αριθμό των επαγγελματιών υγείας που υπάρχουν στην χωρά μας .Στην χώρα μας υπάρχει πληθώρα γιατρών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Το γεγονός αυτό αγνοείται. Τα θεωρητικά νεφελώματα περι ΠΦΥ και ομάδες Υγείας στην κοινότητα αναφέρονται κυρίως στις τριτοκοσμικές χώρες που στερούνται ιατρικό δυναμικό και έτσι τα συμπληρωματικά “παραϊατρικά” επαγγέλματα παίζουν αναπόφευκτα καθοριστικό ρόλο στην παροχή των υπηρεσιών πρόληψης και αποκατάστασης λογω χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των κάτοικων των συγκεκριμένων χωρών.
Η στελέχωση των ιατρείων γειτονιάς με έως ενα(1)!!! γιατρό και ένα παιδίατρο ανά δυο(2) ιατρεία, δηλαδή ανά 10.000 !!! κατοίκους δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική . Αληθεια γνωρίζουν οι σοφοί!!! πόσα παιδιά ηλικίας 0-14 ετών υπάρχουν στην χώρα μας. Το έχουν λάβει υπ όψη στο σχεδιασμό...
'' Σε εποχή οικονομικής κρίσης ΠΟΤΕ προβλέπουν να λειτουργήσει το σύστημα .Με τι πόρους .Και μέχρι τότε τι θα γίνει. Θα αποτελειώσουν τα πολυϊατρεία του ΠΕΔΥ απολύοντας τους γιατρούς που προστατεύονται από δικαστικές αποφάσεις και θα δουλεύουν γιατροί ΠΑΑ με τους σημερινούς μισθούς( ΠΕ). Και με την περίθαλψη του λαού τι θα γίνει ?Θα κάνει υπομονή μέχρι να εφαρμοστούν τα μεγαλεπήβολα σχέδια που απαιτούν χιλιάδες προσλήψεις προσωπικού? Στην πρόταση επίσης αναφέρεται η χρηματοδότηση μονο από την γενική φορολογια. Εχουμε την πολυτέλεια να χαρίζουμε στους εργοδότες τις σημερινές εισφορές για την περίθαλψη? Μάλλον έχει εκλείψει η κοινή λογική. Το προτεινόμενο σχέδιο είναι εκτός τόπου και χρόνου και τελικά ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ. Παναγιώτης Γαβράς

7 Ιουνίου 2015

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ,ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ. Είμαστε γιατροί ώριμοι στην επαγγελματική εμπειρία και ξεχωριστοί στην επαφή μας με τον ασθενή, τον υγιή, τον αδιακρίτως περιορισμών προσφεύγοντα συνάνθρωπο. Οι ουρές των αιτούντων κολακευτικές και οι φάσεις εμπιστοσύνης και ανιδιοτελούς αναγνώρισης του έργου μας καθημερινές. Ξέρουμε ότι σε αυτό τον αγώνα ζωής εφοδιασμένοι με πολλών ετών εκπαίδευση και χρόνια τέχνη επικοινωνίας και μεταλαμπάδευσης των κανόνων υγιούς και ποιοτικής ζωής έχουμε τελικά χαμένο τον αγώνα απέναντι στον Χάρο, την νομοτελειακή φθίση των χρονίων παθήσεων. Εκεί όμως σταθεροί και ακατάβλητοι στα χαρακώματα της βελτίωσης και της παρηγορίας, της απαντοχής και της ελπίδας. Ξέρω πιστέψτε με σε όλους τους χώρους χιλιάδες άξιους μαχητές της ζωής στην υγεία. Στοιχειώνουν μπροστά στα μάτια μου οι εικόνες αγαπημένων καρκινοπαθών που περνούσαν μετά χρόνια αγώνων από το γνωστό ιατρείο του ΙΚΑ, εκεί που πρωτοαντίκρισαν ίσως τη ζοφερότητα της διάγνωσης να χαιρετήσουν το γιατρό τους τον σύμβουλο και φίλο αντιλαμβανόμενοι το επερχόμενο τέλος. Πολλοί της τρίτης και τέταρτης ηλικίας μαχητές της ζωής που έπαιρναν σε εκείνο το ανήμπορο σημείο της μελαγχολίας την αισιόδοξη προοπτική ενός ώριμου σκοπού ζωής που έκανε ζωντανούς λεβέντες με σχεδόν ένα αιώνα ιστορία στη πλάτη τους να αναφωνούν «γιατρέ μου με πλούτισε η γνωριμία σου». Οποία τιμή! Μια καλή κουβέντα ,ένα πεσκέσι φιστίκια από την Αίγινα και μέλι από τη Σκύρο ή τους Φούρνους, αρνί από την Μεγαλούπολη ή λεμόνια από το Αργος, πατσά από τη Σαλαμίνα ή καφέ από την Κομοτηνή. Ένα χαμόγελο!
Ναι αυτά τα καθημερινά χαμόγελα που τόσο ξέρει να μοιράζει η λαϊκή της γειτονιάς και το φαρμακείο της συνοικίας. Μάθαμε να εμπιστευόμαστε στα δύσκολα εκεί που πραγματικά αξίζει. Δοκιμασμένοι καθημερινά στη προκρούστεια κλίνη της επιβίωσης. Τα συστήματα περιστασιακής υγείας έφκιασαν πολυάνθρωπα υπολειτουργούντα και κακοπληρωμένα εργαλεία που τα είπαν ΕΣΥ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ. Οι γιατροί έφυγαν στο εξωτερικό, δυσπνοούν στο νοσοκομείο πιθανά να αλλοτρίωσαν τα νεανικά ιδανικά στο βωμό του χρήματος σε μια αλλοτριωμένη κοινωνία που έδινε αξία στο παροδικό, στο διαφημιστικό στο ψευδεπίγραφο. Πάσχαμε και σε αποδοτικότητα, δεν φημιζόμαστε και για την ανθρωπιά αν δεν έπαιρνες τις μοναχές μονάδες αλλά συνέκρινες τις συγκεντρωτικές αποδόσεις. Έτσι φτιάχτηκαν οι συντεχνίες από τα πρώτα χρόνια του ΕΣΥ. Με μέσον έμπαιναν στο ΙΚΑ με εικονικές αξιολογήσεις στο ΕΣΥ. Το φασόν δούλευαν κάποιοι στο ΙΚΑ την τεχνική πρόκληση αναγκών και ουρών για διευκολύνσεις στα νοσοκομεία. Βιλαέτια των ημετέρων οι κλινικές του τότε ΙΚΑ, όργιο προμηθειών και κατασπατάλησης πόρων και τεχνιτών αναγκών τα νοσοκομεία. Τα υπουργεία ποτέ δεν έλυσαν αυτό το γόρδιο δεσμό, διαπίστωναν μερικοί του 2ου ορόφου, υπονόμευαν τα «τρωκτικά και αρουραίοι» των υπολοίπων ορόφων των συμβούλων και των μεσαζόντων. Ένας τρελός χορός δισεκατομμυρίων δυσβάστακτος για την ελληνική οικονομία με πρωτοστατούντες τους ασχολούμενους τα τελευταία χρόνια με τα λεγόμενα οικονομικά της υγείας.
Ήρθαν οι μπουλντόζες των μνημονίων και ισοπέδωσαν ανθρώπους, εργαζόμενους, ασθενείς, νοσοκομεία, κλινικές ΙΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία, πόρους και συστήματα. Ελλείψεις φαρμάκων, γιατρών ,νοσηλευτών, ΕΚΑΒ, ψυχικής υγείας, πρόληψης, εμβολίων μια εικόνα γνωστής ερήμωσης και απαξίας. Η κοινωνία των Πολιτών που πρυτάνευσαν μια Νέα Πολιτική Ελπίδα έχουν όραμα για ποιοτική και εξειδικευμένη υγεία, για πρόληψη στη ΠΦΥ και αποτελεσματική αντιμετώπιση του επείγοντος και χρόνιου νοσηλευτικά περιστατικού. Ένα ανθρώπινο δυναμικό 40 υπολογίζω δυναμικών και φωτισμένων νεοδιορισμένων ανθρώπων έχουν ήδη ανασκουμπωθεί στις πιο δύσκολες συνθήκες που έχουν βρεθεί στη σημερινή Ευρώπη από πλευράς υγείας, Στο υπουργείο σε ταμεία, σε υγ. περιφέρειες σε οργανισμούς οργανώνουν, ψηλαφούν και σχεδιάζουν. Το πρώτο νομοσχέδιο του χώρου βρίσκεται στα σκαριά ενώ αμφισβητούνται από την πολιτική συγκυρία οι προσλήψεις προσωπικού, η επάρκεια φαρμάκων, η εμπιστοσύνη στις πληρωμές. Βέβαια ήταν τα τόσα φυγόκεντρα λάφυρα των λαμογιών που περιορίζονται ήδη που αυτός ο γλίσχρος προϋπολογισμός του Νοέμβρη 2014 που είχε επίτηδες ελαχιστοποιηθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά –Βενιζέλου ακόμα δεν έχει δείξει την ποσοτική του ανεπάρκεια. Εκτιμώ ότι άλλα 200-250 στελέχη από το πλούσιο δυναμικό της Πολιτικής της Ελπίδας ώριμοι και δακτυλοδεικτούμενοι αγωνιστές της υγείας μπορούν να ριχτούν γρήγορα στη μάχη της καθημερινότητας να συμβάλουν με την μαχητικότητα και την διορατικότητά τους στη μάχη της καθημερινότητας. Η διοίκηση πρέπει να διακρίνεται για την ανανέωση και τον διαρκή της επανέλεγχο. Να βρεθούν οι ελλείπουσες ειδικότητες στα ΠΕΔΥ με επαναπρόσληψη των απολυμένων σε μεταβατική διάταξη ,να γεμίσουν τα αγροτικά ιατρεία και τα επαρχιακά νοσοκομεία, να διορθωθούν ότι δεν καλύπτουν οι προκηρύξεις επικουρικών, να λειτουργήσουν οι ΜΕΘ και το ΕΚΑΒ, να απολυθούν σταδιακά οι εργολάβοι υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και να προσληφθεί ασφαλισμένο προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας, οι διαγωνισμοί να γίνονται ευέλικτα με διαφάνεια και οι γενικοί και οι ειδικοί.
Να μην πλουτίζουν κάποιοι ημέτεροι από σπατάλες ενοικίων ή παροχών ενέργειας ή τηλεφωνίας. Να λειτουργεί αποτελεσματικό δίκτυο τεχνικής υποστήριξης χωρίς καταχρήσεις και οι παροχές υγείας να ελέγχονται αυστηρά από δίκτυο όχι αργόσχολων αργόμισθων ιατρών ελεγκτών για κάθε ευρώ σε πραγματικά αναξιοπαθείς και πάσχοντες. Τα ωράρια να υφίστανται χωρίς παρεκκλίσεις , η ακύρωση ενός ραντεβού είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό ανυπέρβλητο για τον ταλαίπωρο ασφαλισμένο. Κάθε αποτελεσματική θεραπεία πρέπει στο δημόσιο να παρέχεται δωρεάν αλλά μέχρι να βγουν τα ελληνικά πετρέλαια που θα χρηματοδοτήσουν τα υγιή ασφαλιστικά ταμεία η συνύπαρξη με την υγιή και με ελεγχόμενους κανόνες ιδιωτική ιατρική κρίνεται κατ εμέ απαραίτητη σαν ένα μεταβατικό στάδιο σαφώς καθοριζόμενο με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του κακοπαθημένου πολίτη που υπέστη γενοκτονία από τις πολιτικές των ντόπιων συνεργατών των τοκογλύφων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλ. του συστήματος διοίκησης Λομβέρδου, Γεωργιάδη και Βορίδη που πρέπει να ξεβρομίσει το συντομότερο όπως έδειξαν και τα πρόσφατα γεγονότα στο Ψυχικών Νόσων Αθηνών. Το σύστημα υγείας πρέπει να σταθεί επιτέλους στα πόδια του ορθό, και τα δυο του ποδάρια την Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα νοσοκομεία. Να συμβάλουμε όλοι σε αυτό το στόχο. 7-6-2015. Δρ Λαμπαδάριος Διονύσιος Διευθυντής ΠΕΔΥ Νέου Κόσμου.

5 Ιουνίου 2015

Τα προγράμματα λιτότητας στην Ελλάδα απότυχαν, πείτε το στην Μέρκελ.

Ανοικτή επιστολή στους «Financial Times» με αφορμή το τέλμα στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους δανειστές της έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες επαφών, απέστειλαν οκτώ διάσημοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί. Πρόκειται για το νομπελίστα Οικονομικών και καθηγητή του Columbia University Τζόζεφ Στίγκλιτς, τον καθηγητή της Ecole Normale Superieure και του LSE Τομά Πικετί, τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας και πρόεδρο του Foundation of European Progressive Studies Μάσιμο Ντ' Αλέμα, την καθηγήτρια του Columbia University Στέφανι Γκρίφιθ-Τζόουνς, την καθηγήτρια του LSE Μαίρη Κάλντορ, την Χίλαρι Ουέινραϊτ του Transnational Institute στο Άμστερνταμ, τον καθηγητή Μάρκους Μίλερ του Warwick University και τον καθηγητήΤζον Γκραλ του Middlesex University. Η επιστολή, η οποία τιτλοφορείται από την εφημερίδα «Ελλάδα: έκκληση για μετριοπάθεια την ύστατη ώρα», αναφέρει: «Κύριοι, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτικών θεσμών πλησιάζουν στην κορύφωσή τους. Για να αποτραπεί μια αποτυχία των διαπραγματεύσεων είναι αναγκαίο να γίνουν υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ανεκτικότητα και να εκταμιεύσει κονδύλια για να στηρίξει τις διαρθρωτικές αλλαγές και την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και να διατηρήσει την ακεραιότητα της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα πρέπει να δεσμευθεί αξιόπιστα και να δείξει ότι, αν και τάσσεται κατά της λιτότητας, ενστερνίζεται τις μεταρρυθμίσεις και επιθυμεί να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην ΕΕ.
Σε επιστολή που είχαμε απευθύνει αρκετοί από εμάς στους FT τον Ιανουάριο σημειώναμε ότι είναι σημαντικό να διαχωριστούν η λιτότητα από τις μεταρρυθμίσεις. Διότι το να καταδικάζεις τη λιτότητα δεν σημαίνει ότι απορρίπτεις τις μεταρρυθμίσεις. Φοβούμαστε ότι έξι μήνες τώρα η λιτότητα υπονομεύει τις βασικές μεταρρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για την υλοποίηση των οποίων οι ηγέτες της ΕΕ θα έπρεπε ασφαλώς να είχαν συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση. Κυρίως σε ότι αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Η λιτότητα ροκανίζει δραστικά τα έσοδα από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και περιορίζει το πεδίο για αλλαγές που θα έκαναν τη δημόσια διοίκηση πιο υπεύθυνη και αποτελεσματική κοινωνικά. Και οι σημαντικές υποχωρήσεις που ζητούνται από την κυβέρνηση σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να χάσει την πολιτική στήριξη που διαθέτει και επομένως και τη δυνατότητα να υλοποιήσει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Είναι λάθος να ζητείται από την Ελλάδα να δεσμευθεί στην εφαρμογή ενός παλαιού προγράμματος που έχει καταφανώς αποτύχει, έχει απορριφθεί από τους Έλληνες ψηφοφόρους και το οποίο ένας μεγάλος αριθμός οικονομολόγων (συμπεριλαμβανομένων και ημών) πιστεύει ότι είχε εξαρχής λανθασμένες κατευθύνσεις.
Είναι σαφές ότι μια αναθεωρημένη, μακροπρόθεσμη συμφωνία με τους πιστωτικούς θεσμούς είναι αναγκαία. Διαφορετικά είναι αναπόφευκτη μια χρεοκοπία, η οποία θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τις οικονομίες της Ευρώπης, την παγκόσμια οικονομία, ακόμα και την ευρωπαϊκή ιδέα, την οποία η Ευρωζώνη υποτίθεται ότι θα ενδυνάμωνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική ελπίδα για νομιμότητα στην Ελλάδα. Μια αποτυχία στην επίτευξη συμφωνίας θα υπονόμευε τη δημοκρατία και θα έφερνε στην επιφάνεια πολύ πιο ριζοσπαστικές και δυσλειτουργικές δυνάμεις, δομικά εχθρικές προς την ΕΕ.
Από την άλλη πλευρά, σκεφτείτε σοβαρά την ταχεία εφαρμογή ενός θετικού προγράμματος για την ανάκαμψη στην Ελλάδα (και στην ΕΕ συνολικά), το οποίο θα εκμεταλλευόταν τη μεγάλη οικονομική ισχύ της Ευρωζώνης για την προώθηση των επενδύσεων και τη διάσωση της ευρωπαϊκής νεολαίας από τη μαζική ανεργία με μέτρα που θα ενίσχυαν την απασχόληση σήμερα και την ανάπτυξη στο μέλλον. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα άλλαζε άρδην τις οικονομικές επιδόσεις της ΕΕ και θα μετέτρεπε την Ένωση σε πηγή υπερηφάνειας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η συμπεριφορά έναντι της Ελλάδας θα στείλει ένα μήνυμα προς όλους τους εταίρους στην Ευρωζώνη. Όπως το Σχέδιο Μάρσαλ, ας είναι αυτό ένα μήνυμα ελπίδας και όχι απελπισίας».