29 Απριλίου 2016

ΣΧΕΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ με....

Η Πφυ σήμερα ασκείται κυρίως από: - Ιατρεία ΠΕΔΥ-, ΚΥ υπαίθρου. -Ιδιωτικά ιατρεία, εξωτ.ιατρεία νοσοκομείων (ΔΥΣΤΥΧΩΣ)  Στόχοι: 1)είναι να υλοποιήσουμε τη θεραπευτική συνέχεια του ασθενή,συνδέοντας τους ιατρούς στις Μονάδες Υγείας Πόλης (ΠΕΔΥ)με τα ΚΥ Υπαίθρου , τα νοσοκομεία αναφοράς ,στα πλαίσια μιας αποδοτικής τομεοποίησης 2)Λάθος τεράστιο να περιμένουμε τη πενταετή και βάλε περίοδο ωρίμανσης της εφαρμογής του σχεδίου νόμου αλλά να ενισχύσουμε δομές ιδιαίτερα ευέλικτες που λόγω και της οικ.κρίσης μπορούν να μεταβάλλουν τη προσφορά τους . 3) Δηλαδή: Να αναπτυχθεί δίκτυο υπηρεσιών της ΠΦΥ ,εντός ΥΠΕ .Αρα χρειάζεται καταγραφή δομών ,κενών και αναγκών.Αλλιώς η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ προυπολογισμών (50%για την υγεία)και αναγκών των νοσοκομείων θα αποτελειώσει και το ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ,όσο και να τρέχουν οι συν.υπουργοί..Ετσι είναι ΑΜΕΣΗ ανάγκη να προβλεφθεί η επείγουσα ενίσχυση της ΠΦΥ με ιατρούς και προσωπικό ώστε να συγκρατηθούν οι τεράστιες ανάγκες των νοσοκομείων που πλημμυρίζουν από περιστατικά της πρωτοβάθμιας.
 Πρώτη σε νοσοκομειακή δαπάνη(47%)πόρων - 31% μ.ο ευρώπης  Προτελευταία σε εξωνοσοκομειακές δαπάνες(22%) -31% μ.ο ευρώπης 4) να μην απευθύνονται στα νοσοκομεία τα επείγοντα περιστατικά της ΠΦΥ και τα εξωτερικά τακτικά ιατρεία των νοσοκομείων να περιορισθούν σε πιο εξειδικευμένα θέματα υγείας.
Υπενθυμίσεις: 1) Στις μονάδες υγείας στο ΠΕΔΥ(πρώην ΙΚΑ) διεκπεραιώνονταν ένα μεγάλο κομμάτι της ΠΦΥ μέχρι τη διάλυση των δομών το 2014. Σήμερα πλέον έχουν δικαίωμα πρόσβασης πολίτες από όλα τα ασφ.ταμεία καθώς και ανασφάλιστοι . Το ΠΕΔΥ ανήκει πλέον στο Υπουργείο Υγείας. 2)Εκεί γίνεται μέσω τηλ.ραντεβού για ιατρό ειδικότητας : εξέταση,διάγνωση ,παραπομπή σε άλλη ειδικότητα εντός ΠΕΔΥ αν χρειασθεί,ή σε νοσοκομεία,φαρμακοθεραπεία και παρακολούθηση ,στον περιορισμένο χρόνο που διατίθεται κ την ανυπαρξία βέβαια πλαισίου παρακολούθησης. 3) Ο πολίτης όμως,γνωρίζει και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ειδικευμένου ιατρού,όπως και όλων των ιατρ. ειδικοτήτων ,στη ΠΦΥ ,για δεκαετίες, μέσω των παλαιών πολυιατρείων των ασφαλιστικών του ταμείων και τώρα του ΠΕΔΥ . -Τα ιατρεία ήδη εργάζονται σε δύο επτάωρα κ θα αναπτύξουν στο μέλλον εφημερίες. 4)Οι ιατροί ανήκουν πλέον στο ΕΣΥ και στις ανάλογες ΥΠΕ. 5)Οι επισκέψεις στη ΠΦΥ αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πάσχοντες Υπόψιν ο μεγάλος αριθμός κρίσεων άγχους,πανικού,άτυπων ψυχοσωματικών ενοχλήσεων κλπ.
Όλες οι μονάδες πόλης ΠΕΔΥ και ΚΥ υπαίθρου του ΕΣΥ, δεν ξεπερνούν πλέον τις 380,ενώ κάποτε 360 μονάδες πόλης είχε σε ανάπτυξη μόνο του το ΙΚΑ για τον μισό ελλην.πληθυσμό που αφορούσε τους ασφαλισμένους σε ΙΚΑ. Απο αυτές τις 380 Μονάδες Υγείας : 1)οι 175 περίπου είναι Κέντρα Υγείας υπαίθρου 2)οι 205 περίπου είναι οι μονάδες πόλης(ΠΕΔΥ=πρώην ΙΚΑ) και είναι αστικά κέντρα υγείας. Από αυτές τις μονάδες πόλης οι 80 περίπου βρίσκονται στην Αττική και οι 35 στη Θεσσαλονίκη (Υπάρχει μία δυσκολία στη σωστή καταγραφή,λόγω κλεισίματος μονάδων) Στο ερώτημα: που απευθύνεται ο πολίτης για πρώτη φορά , για βοήθεια ? --- Σήμερα = πηγαίνει όπου αυτός κρίνει= ΠΕΔΥ, ΚΥ, Νοσοκομεία,,κλπ -Στο μέλλον = Σύμφωνα με το πόρισμα ,προσχέδιο νόμου του Υπουργείου (επιτροπή Μπένου), το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμα,όλοι οι ασθενείς θα πηγαίνουν πρώτα στον ιατρό γειτονιάς(Γεν.ιατρός,παθολόγος,παιδίατρος) και αν χρειασθεί θα παραπέμπονται σε κάποιους ειδικούς ιατρούς στις Μονάδες αναφοράς(νυν ΠΕΔΥ).Μόνο που αυτό και τέλειο να ήταν , θα αρχίσει να εφαρμόζεται, πιλοτικά ,(μετά την κατάθεσή του και ψήφισή του εντός του έτους,)σε λίγα ιατρεία =4,πανελλαδικά και αν κριθεί βιώσιμο θα απαιτήσει χρόνια για τη πλήρη κάλυψη του πληθυσμού. - -Πρόταση-- ---Για το σήμερα ,αύριο= Από το προσχέδιο νόμου για την ΠΦΥ που θα κατατεθεί στο μέλλον, προβλέπονται ότι θα παραμείνουν κάποιες ειδικότητες στα ΠΕΔΥ= τα οποία στο μέλλον θα λέγονται Μονάδες αναφοράς . Ο σχεδιασμός αναγκών καλυψης των ιατρείων ΠΕΔΥ(Μονάδες αναφοράς) υπάρχει από την εποχή του ΙΚΑ που κάλυπτε τον μισό πληθυσμό με σήμερα. Ο σχεδιασμός αυτός έχει αποδειχθεί πολύ πιο αξιόπιστος από ολους τους μεταγενέστερους καταστροφικούς σχεδιασμούς από το 2010 έως σήμερα και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε . Συμφωνούμε με το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλλου υγείας,τη δημιουργία τοπικού ανα ΥΠΕ χάρτη υγείας,δημιουργία διευθύνσεων στις ΔΥΠΕ με αντικείμενο την ΠΦΥ,συγκρότηση ομάδων εργασίας για θέματα ΠΦΥ στις ΔΥΠΕ... 'α)Όπως όμως με τα ΚΥ Υπαίθρου,έτσι και τα παλιά πολυιατρεία ΙΚΑ,νυν ΠΕΔΥ,αύριο μονάδες Αναφοράς είναι απαραίτητο να στηρίζονται σε εναν δικό τους αυτόνομο προυπολογισμό ,μέσω ΥΠΕ, που θα διαμορφώνεται βάσει μακροοικονομικών και αντικειμενικών κριτηρίων .δηλ. βάσει όγκου πληθυσμιακής κάλυψης,προσβασιμότητας και άλλων ιδιαιτεροτήτων,πχ νησιά. ,θεραπευτικών προγραμμάτων που μπορούν να καταρτίζουν,προγραμμάτων πρόληψης που θα εκπονούν ή θα εφαρμόζουν προγράμματα από κεντρικό σχεδιασμό .
β)Στον προυπολογισμό αυτόν μπορουν να περιλαμβάνονται και οι υπερωριακές,εφημεριακές αποζημιώσεις των ιατρών,που σήμερα εντέχνως δεν προβλέπονται Βάσει των ανωτέρω και μέχρι να λειτουργήσουν τα ιατρεία γειτονιάς που θα καλύπτουν όλη την επικράτεια (προσωπική πρόβλεψη =αποκλείεται να ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον) είναι καλό να μην αφήσουμε ημιθανή τη ΠΦΥ, γιατό το λόγο προτείνεται σχεδιασμός που είτε τώρα είτε σε συνδυασμό στο μέλλον με τα ιατρεία γειτονιάς ,να είναι άμεσα εφαρμόσιμος 1) Για τον αστικό πληθυσμό : - όπου υπάρχει μονάδα ΠΕΔΥ ο ασθενής να απευθύνεται στον εκεί ιατρό και αυτός να κρίνει αν θα γίνει παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας εντός ΠΕΔΥ,ή σε ΚΥ,ή σε νοσοκ.κλινική,κλπ . -Ζητάμε λοιπόν τη στοιχειώδη πλήρωση των κενών θέσεων στα ΠΕΔΥ σε ιατρούς(πρώτα κάνουμε καταγραφή των ελλείψεων). Αυτό είναι απαραίτητο ,ιδιαίτερα αν σκεφθούμε να διασυνδέσουμε τα ΠΕΔΥ με άλλες υπηρεσίες. (Δημοτικές, ΚΑΠΗ, αύριοιατρεία γειτονιάς..) 2)Για τον πληθυσμό υπαίθρου -επαρχίας: Μπορεί να απευθύνεται σε κοντινό ΠΕΔΥ<ΚΥ αν υπάρχει, Ο Γεν.ιατρός (τόσο στα ΚΥ υπαίθρου,όσο και στα αστικά κέντρα ΠΕΔΥ,) καλείται όταν χρειάζεται ,να κάνει μια αδρή εκτίμηση,παραπομπή και σε ορισμένες περιπτώσεις θεραπεία και παρακολούθηση=δυσθυμία στην ανοια,.Υπέρταση, σάκχαρο συντήρηση,συντήρηση Άνοιας,κλπ..... Χρειάζεται όμως εκπαίδευση (υπόψιν η χαμηλή διαγνωστική αναγνωρισιμότητα γεν.ιατρών σε ειδικές παθήσεις. ) 3) Η παραπομπή Μετά τα κέντρα υγείας(αστικά στο ΠΕΔΥ ή ΚΥυπαίθρου,),η παραπομπή σε Νοσοκομεία,κ.α να απαιτεί υποχρεωτική εισήγηση απο τις πρωτοβάθμιες δομές (Το υποχρεωτική σημαίνει Να έχει προτεραιότητα μέσω της παραπομπής).= Δηλ στα ,νοσοκομεία,κάποιος να προσέρχεται όχι από δική του επιλογή,αλλά: -α) μετά από γραπτή παραπομπή από τις ανω δημόσιες δομές - β) μετά από παραπομπή από ιδιώτη ιατρό (διότι όποιος απευθύνεται για εξέταση ,θεραπεία στην ιδιωτική ιατρική,δεν πρέπει να εμποδίζεται των λοιπών δημόσιων δομών και παροχών ούτε να καλλιεργείται κλίμα αποκλεισμού της ιδιωτικής ιατρικής από το γίγνεσθαι στην υγεία,τόσο στο σχεδιασμό τηςόσο και στη λειτουργία της τομεακά. Έτσι π.χ ένας ιδιώτης,ή ένας ιατρος του ΠΕΔΥ να μπορούν ισότιμα να παραπέμψουν στο ιατρείο πχ Απνοιας ενός Νοσοκομείου,κάποιον ασθενή που δεν μπορούν να βοηθήσουν,το ίδιο και έναν ασθενή να εξετασθεί στα επείγοντα νοσοκ. κλινικής κ.α) 4)Η εφημερία Το ίδιο να ισχύει και τις ώρες της εφημερίας ,δηλ.ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στα ωράρια των άνω δομών (σήμερα 14ωρη λειτουργία σήμερα στα ΠΕΔΥ) και μετά στις εφημερίες των άνω δομών,(όπου εφημερεύουν), και έπειτα στη σειρά των νοσοκ.κλπ. Είναι παράλογο να μην εφημερεύει το ΠΕΔΥ ειδικά επαρχιακής πόλης με όσες ειδικότητες μπορεί και να βουλιάζει το γενικό νοσοκομείο από κάθε είδους πανικούς,φοβίες ,εμπύρετα ...Αρα η εξοικονόμηση πόρων που θα έλθει από τη μείωση φόρτου στα Νοσοκομεία (εξετάσεων,ράντζων,νοσηλειών ...)θα υποστηρίξει την άμεση έναρξη εφημερίας στα ΠΕΔΥ
- Ο ιατρός στο ΠΕΔΥ να εφημερεύει στις άνω δομές αν κάνουν εφημερία(μικρή ή μεγάλη) SOS. Σημαντική σημείωση που αφορά όλη τη ΠΦΥ,KY Yπαίθρου: Είναι πιο αποδοτικό ο Γεν.ιατρός ,είτε υπαίθρου,είτε πόλης να εφημερεύει στα ΠΕΔΥ και όχι να επανδρώνει τα επείγοντα Γενικών Νοσοκομείων στην επαρχία κυρίως,όπως επανασχεδιάζεται από το Υπουργείο. Αν δεν δούμε σαν πολιτεία ότι τα ΚΥ Υπαίθρου πρέπει να πλαισιώνουν τη ΠΦΥ και όχι τα νοσοκομεία ως τσόντες ,τότε: α)αφενός θα διαιωνίζουμε το νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο για όλη τη την υγεία , β) αφετέρου τα νοσοκομεία θα είναι μονίμως επιβαρυμένα και εξουθενωμένα από τον όγκο εργασίας,γ) η ΠΦΥ δεν θα αναπτύσσεται. ¨Ετσι θα έχουμε τον τραγέλαφο ,ένας γενικός ιατρός επαρχίας να στέλνει ένα Α.Εγκεφαλικό.Ε. στο νοσοκομείο ,το οποίο θα αντιμετωπίζει ένας άλλος Γενικός ιατρός που εφημερεύει από ένα άλλο κέντρο υγείας,και την άλλη μέρα ο δεύτερος Γ.Ι να στέλνει πάλι ένα επείγον από το δικό του Κ.Υ το οποίο θα αντιμετωπίζει ο πρώτος Γ.Ι του παραδείγματος. SOS Τα ΠΕΔΥ στα αστικά κέντρα επαρχίας να εφημερεύουν από αύριο μαζύ με τη βοήθεια και Γεν.Ιατρών των Κ.Υ Υπαίθρου. Είναι πιο δεοντολογικά σωστό ,σε μία επαρχιακή πόλη,ένα εμπύρετο ,ένας πανικός,μια αλλεργία,ένα απλό παιδιατρικό , να αντιμετωπισθεί εφημεριακά στο ΠΕΔΥ και με τη βοήθεια εφημερίας Γεν.Ιατρών από τα Κ.Υ και όχι να πάει στο Γεν.Νοσοκομείο.. Έτσι επιτυγχάνεται στη πράξη ένα πλησίασμα υπηρεσιών στη ΠΦΥ ,μέσω ΠΕΔΥ επαρχίας και Κ.Υ Υπαίθρου. -Ο θεσμός της κατοίκον αποστολής παθολόγου ,γεν.ιατρού που εξακολουθεί να υπάρχει στα ΠΕΔΥ,εμπλουτίζεται με λειτουργίες...

ΛΕΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΠΕΔΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

28 Απριλίου 2016

...και να μην ξανακερδίσει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ;

...και να μην ξανακερδίσει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ; Βρατσάλης Κώστας | ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΝ 27.04.2016 ...και να μην ξανακερδίσει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ; ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΡΑΤΣΑΛΗ* Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ψήφιση των προληπτικών μέτρων ή του μηχανισμού δέσμευσης που είπαν κάποιοι, ή του μηχανισμού εξισορρόπησης αποκλίσεων που λέει το Μαξίμου. Γιατί, λογικά, για να λέμε την αλήθεια, έχει κάποια βάση μια τέτοια πρόταση, αλλά βέβαια μόνο αν περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα και για τους δύο συμβαλλόμενους. Όχι μόνο για τον ένα. Τι εννοώ; Όταν κλείνεις μια συμφωνία, μας λένε, εκ των υστέρων βέβαια, θα πρέπει να προβλέπεται τι θα συμβεί αν δεν τηρηθεί. Λογικό ακούγεται. Προφανώς, όμως, αυτή η πρόβλεψη θα πρέπει να αφορά και τις δύο πλευρές. Γιατί, απλούστατα, στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, παραβιάσεις ή παραλήψεις μπορεί να προκύπτουν και από τις δυο πλευρές. Ξεκινάμε από το ότι υπάρχουν ήδη πάσης φύσεως συμφωνίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ευρωζώνης. Προφανώς θα πρέπει και γι' αυτές τις συμφωνίες -αν όχι κυρίως γι' αυτές- να θεσπιστούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να μπορούμε να τις εξασφαλίσουμε, τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, νομίζω, που εκ των υστέρων ήρθε αυτή η φαεινή ιδέα στους λεγόμενους θεσμούς, να ψηφιστούν κι αυτά μαζί με τα προληπτικά μέτρα που ζητούν για να κλείσει η αξιολόγηση. Αναφέρω κάποια παραδείγματα που αφορούν συμφωνίες ή ευρωπαϊκά κεκτημένα ή κάποια δεδομένα, με τα ανάλογα προληπτικά μέτρα που προτείνω να ψηφιστούν κι ας προταθούν κι άλλα - προσωπικά δεν έχω αντίρρηση.
1ο Παράδειγμα: Σε συμφωνίες της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, περιλαμβάνεται, απ' ό,τι ξέρω, η συνθήκη των ανοιχτών συνόρων μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Προληπτικό μέτρο: Όποια χώρα κλείνει τα σύνορά της να αποπέμπεται απ' όλα τα όργανα της Ε.Ε. για διπλάσιο χρονικό διάστημα απ' αυτό που τα είχε κλειστά κι αν δεν ανήκει στην Ε.Ε., να παγώνει για μια δεκαετία οποιαδήποτε συζήτηση σε τυχόν αίτημα ένταξής της. 2ο Παράδειγμα: Υπάρχουν χώρες της Ε.Ε. με πολεμικές βιομηχανίες. Προληπτικό μέτρο: Όποιες χώρες πουλάνε όπλα σε εμπόλεμη περιοχή, υποχρεούνται να φιλοξενούν αναλογικά και τους πρόσφυγες που προκαλεί αυτός ο πόλεμος χωρίς να επιβαρύνουν άλλες χώρες. (Ας τα βρίσκουν μεταξύ τους).
3ο Παράδειγμα: Υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες στην Ε.Ε. που "λαδώνουν" πολιτικά στελέχη, και ολόκληρα κόμματα καμιά φορά, άλλων χωρών για να προωθούν τα συμφέροντά τους σε αυτές τις χώρες. Προληπτικό μέτρο: Μόλις αποδεικνύεται τέτοιο σκάνδαλο, η αντίστοιχη χώρα, π.χ. η Μάλτα, να επωμίζεται τη ζημιά και να αποζημιώνει άμεσα και χωρίς διακανονισμούς την πληγείσα χώρα, να απαγορεύει στην εν λόγω βιομηχανία να δραστηριοποιηθεί ξανά σε αυτή τη χώρα, καλύπτοντας όμως τις ελλείψεις που ενδέχεται να προκληθούν και, κατά τα άλλα, ας βγάζουν τα μάτια τους μεταξύ τους (η συγκεκριμένη βιομηχανία με την αντίστοιχη κυβέρνηση της χώρας). 4ο Παράδειγμα: Υπάρχουν πάλι βιομηχανίες κάποιων χωρών της Ε.Ε. που μολύνουν και καταστρέφουν το περιβάλλον άλλων χωρών της Ε.Ε. σύμφωνα με τους νόμους των χωρών που δραστηριοποιούνται. Προληπτικό μέτρο: Να διακόπτεται άμεσα η λειτουργία τους στις χώρες που επλήγησαν και να υποχρεούνται από τις κυβερνήσεις τους να χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά προγράμματα διπλάσιας αξίας του κόστους των ζημιών που προκάλεσαν σε περιοχές που θα υποδεικνύονται από την πληγείσα χώρα. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία, μαζί με τα προληπτικά μέτρα που μας ζητούν, να συμπεριληφθούν και τα παραπάνω και όποια άλλα κινούνται σε μια λογική αποκατάστασης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν απ' την πλευρά τους "οι θεσμοί" βλέπουν να έχει πληγεί μια φορά η εμπιστοσύνη, από την πλευρά του ο ελληνικός λαός βλέπει να μην έχουν καμιά διάθεση να φύγουν απ' τον σβέρκο του. Το θεωρώ λοιπόν και λογικό, και δίκαιο ένα τέτοιου είδους πλέγμα προληπτικών μέτρων για την αποκατάσταση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Στο κάτω - κάτω, τα παραπάνω που αναφέρω αφορούν εμπειρίες, ενώ τα δικά τους εικασίες. Φοβάμαι ότι αν η Βουλή ψηφίσει μόνο τα δικά τους προληπτικά μέτρα, χάριν της αξιολόγησης, θα φτάσουν στο σημείο να ζητούν στη συνέχεια να ψηφίσει η Βουλή να μην ξανακερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές στην Ελλάδα. Δεν θα το ζητήσουν μόνο αν δεν θα υπάρχει πλέον λόγος. Έτσι νομίζω. * Ο Κώστας Βρατσάλης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

23 Απριλίου 2016

Τσίπρας: Δεν θα ανεχθούμε ενέργειες που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Τσίπρας: Δεν θα ανεχθούμε ενέργειες που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα Απρίλιος 22, 2016 Κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), κ. Γιενς Στόλτενμπεργκ, μετά τη συνάντηση τους ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κύριο Στόλτενμπεργκ, με τον οποίο είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις και την μελλοντική πορεία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, εν όψει της Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούλιο στη Βαρσοβία. Συζητήσαμε, ειδικότερα, για την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση αλλά και για τις προκλήσεις που την συνοδεύουν. Τονίσαμε τον κεντρικό ρόλο που έχει η Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο υποδοχής, όσο και ασφάλειας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του διεθνούς και ευρωπαϊκού ζητήματος. Συμφωνήσαμε ότι η κρίση αυτή – με τις προεκτάσεις που ενδέχεται να έχει σε βάθος χρόνου για όλη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη – απαιτεί την συστράτευση όλων των διαθέσιμων μέσων και δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ΝΑΤΟ. Συμφωνήσαμε, παράλληλα, στη σημασία της δραστηριοποίησης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στον εντοπισμό των δικτύων διακινητών στα παράλια της Τουρκίας και στην υποβοήθηση των τουρκικών αρχών για την εξάρθρωσή τους, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο. Καλωσορίσαμε, παράλληλα, τη σημαντική μείωση των ροών στην επικίνδυνη δίοδο του Αιγαίου.
Όπως τόνισα, η Ελλάδα έχει καταβάλει και θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η νατοϊκή δράση να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά να συμβάλλει και στην ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας με την γείτονα χώρα, προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο μόνος στόχος της νατοϊκής παρουσίας και δράσης στο Αιγαίο. Δυστυχώς, όμως, ενώ αυτό έχει καταστεί καταρχήν εφικτό στο πλαίσιο των συμφωνιών ΕΕ-Τουρκίας – και σήμερα βλέπουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα μιας θετικής συνεργασίας – θεωρώ ότι έχουμε ακόμα σημαντικό δρόμο να διανύσουμε σε σχέση με την δράση του ΝΑΤΟ και την αποτελεσματικότητα της δράσης αυτής στο Αιγαίο. Κυρίως δε, ως προς την πρόσβαση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της νατοϊκής δύναμης στο σύνολο του επιχειρησιακού χώρου. Είναι σαφές ότι τα εμπόδια στα οποία αναφέρομαι, προκύπτουν από τις μονομερείς αξιώσεις και θέσεις της Τουρκίας. Αξιώσεις και θέσεις που, δυστυχώς, εκφράζονται και με αύξηση της παραβατικής πτητικής δραστηριότητας της γειτονικής χώρας στον εναέριο χώρο μας. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ή να ανεχθεί οποιεσδήποτε ενέργειες που παρεμβαίνουν, ή που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που προσδιορίζονται σαφώς από τις Διεθνείς Συνθήκες και από το Διεθνές Δίκαιο.
Όπως, επίσης, είναι σαφές ότι δεν θα σταματήσουμε, παράλληλα, και τις κοινές μας προσπάθειες να καταστήσουμε αυτήν την συμφωνία ακόμα πιο αποτελεσματική στην βάση, βεβαίως, του αμοιβαίου σεβασμού. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής συμβολή του ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, στην βάση ενός κλίματος σεβασμού της αρχής καλής γειτονίας μεταξύ των μελών του, είναι απαραίτητη προκειμένου και το ίδιο το ΝΑΤΟ να αναδείξει την αξιοπιστία του και την αποτελεσματικότητά του. Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα που κρίνεται όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στο Αιγαίο. Συζητήσαμε, επίσης, με τον Γενικό Γραμματέα, για την Σύνοδο της Βαρσοβίας, τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί, για την προώθηση της Μακροπρόθεσμης Προσαρμογής της Συμμαχίας. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να γινόμαστε σοφότεροι , να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κρίσεις στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη, με την εξάπλωση της τρομοκρατικής δράσης, καθώς και η κατάσταση στο Αφγανιστάν, είναι λογικό να μας προβληματίζουν. Εκτιμούμε δε, ως απαραίτητη, τη συνεκτική, συνεργατική προσέγγιση με βασικούς περιφερειακούς δρώντες και την αξιοποίηση των υφισταμένων μηχανισμών εταιρικής συνεργασίας που έχει αναπτύξει το ΝΑΤΟ στην περιοχή, ιδίως δε του “Μεσογειακού Διαλόγου”. Συζητήσαμε επίσης για τα μέτρα διασφάλισης της αμυντικής ικανότητας των μελών του ΝΑΤΟ. Τόνισα στον Γενικό Γραμματέα ότι κάθε κράτος-μέλος έχει δικαίωμα να εγείρει τις ανησυχίες του στον τομέα της ασφάλειας και το ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί σε αυτές, προασπίζοντας- την ίδια στιγμή- την ειρήνη και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό και στο πνεύμα αυτό, υποστηρίζουμε την παροχή διασφαλίσεων σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών , τις πρόνοιες της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και σε συμβατότητα με την Ιδρυτική Πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Ενόψει της Συνόδου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς και τη σημασία που έχει η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στη χώρα, στην βάση της Συμφωνίας του Μινσκ. Επεσήμανα, παράλληλα, ότι θεωρούμε αναγκαία την διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με τη Ρωσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη κατανόηση των εκατέρωθεν απόψεων, με στόχο, πάντοτε, την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια άλλωστε, δεν μπορεί να εμπεδωθεί δίχως τη συνεργασία με τη Ρωσία, ιδιαίτερα δε για την αντιμετώπιση των διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισα την ικανοποίησή μας για την σύγκληση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη. Ως προς τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση επεσήμανα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει εποικοδομητικά κάθε πρόταση που θα διευκολύνει την προώθηση της πρακτικής συνεργασίας ανάμεσα στους δυο Οργανισμούς, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στην εκατέρωθεν αυτονομία λήψης αποφάσεων των δύο οργανισμών και με κατηγορηματική απόρριψη οποιουδήποτε αποκλεισμού έναντι των κρατών-μελών της ΕΕ. Υπογράμμισα τέλος, στο πλαίσιο αυτό, την ιδιαίτερη σημασία της συνεργασίας της FRONTEX με τις νατοϊκές δυνάμεις, στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο, όπου, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κρίνεται αυτές τις μέρες η δυνατότητα να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας κρίσης διεθνών διαστάσεων, της προσφυγικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα κρίνεται και η δυνατότητα να αναπτύξουμε τη συνεργασία και το διάλογο σε μια περίοδο που οι κρίσεις στην Ευρώπη είναι αρκετές. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλες κρίσεις.
Χρειάζεται να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα, παρότι επωμίστηκε ένα μεγάλο βάρος, -έχει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει και την οικονομική κρίση και την προσφυγική κρίση- γίνεται μέρα με τη μέρα από μέρος του προβλήματος, μέρος της λύσης. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να πω, ότι μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα, σε συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, την προσφυγική κρίση, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την οριστική έξοδο από την οικονομική κρίση και, άρα, μπορούμε να παίξουμε έναν ιδιαίτερα εποικοδομητικό ρόλο και στην αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο της κρίσης ασφαλείας, που, ευτυχώς, δεν αφορά τη χώρα μας, -ή, μάλλον, δεν έχει επίκεντρο την χώρα μας, την αφορά με την ευρύτερη έννοια.
ΓΙΕΝΣ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ: Κύριε πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι σήμερα εδώ, στην Αθήνα, όπου σας συναντώ και ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε σε μένα και στην αντιπροσωπεία μου. Είχαμε ουσιαστικές συνομιλίες για παρά πολλά θέματα. Συζητήσαμε πώς το ΝΑΤΟ προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας, που έχει περισσότερες προκλήσεις, απέναντι σε μια Ρωσία που θέλει να επιβληθεί περισσότερο και στη Ουκρανία, έχουμε βία, αναταραχές, στο Νότο, στη Συρία, στο Ιράκ και σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την σθεναρή δέσμευση σας και, επίσης, για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες. Χαιρόμαστε για αυτό, για την συνεργασία την ποία έχουμε στα πλαίσια της συμμαχίας με όλους τους συμμάχους και, βεβαίως, με τη χώρα σας, ιδιαίτερα.
Χαίρομαι λοιπόν για αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε, να συζητήσω μαζί σας όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πρώτο μέτωπο, στην πρωτοπορία, σχετικά με την μεταναστευτική κρίση και την προσφυγική κρίση. Έχετε δεχθεί εδώ δεκάδες χιλιάδες άτομα. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο Αιγαίο επειδή η Ελλάδα, η Γερμανία και η Τουρκία ζήτησαν την βοήθεια μας, προκειμένου να αναχαιτιστούν οι ροές των διακινητών. Εμείς ανταποκριθήκαμε σε αυτή την έκκληση και τα πλοία του ΝΑΤΟ, τώρα, παρέχουν πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, στις ακτοφυλακές της Ελλάδας και της Τουρκίας όπως και στη FRONTEX της ΕΕ. Χθες επισκέφθηκα τη ναυαρχίδα του ΝΑΤΟ, της ναυτικής δύναμης που αναπτύσσεται στο Αιγαίο και είδα ότι η συλλογικές μας προσπάθειες κάνουν την διαφορά. Υπήρξε σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που μεταφέρονται από την Τουρκία στην Ελλάδα, το ΝΑΤΟ βοηθά να αντιμετωπιστούν οι εγκληματικές συμμορίες και τα κυκλώματα, να προστατευθούν τα σύνορα και να διασωθούν ζωές. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται πιο στενά από ποτέ με την ΕΕ και χαιρετίζω αυτή την ενισχυμένη συνεργασία με την ΕΕ στο Αιγαίο. Χρειάζεται να παραμείνουμε συστρατευμένοι, δεσμευμένοι και ευχαριστώ την Ελλάδα που έχει συμβάλει με πλοία στην ανάπτυξη μας στο Αιγαίο και την εξαίρετη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ του ΝΑΤΟ, της Ελλάδας και της ΕΕ και της Τουρκίας.
Το ΝΑΤΟ, επίσης, βοηθά στην αντιμετώπιση των αιτιών της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, υπό την έννοια ότι βοηθά ορισμένες χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής να γίνουν ισχυρότερες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να γίνουν πιο σταθερές. Αυτό το μήνα αρχίσαμε εκπαίδευση αξιωματικών του Ιράκ και, επίσης, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τη Λιβύη. Χαιρετίζουμε τη δημιουργία νέας κυβέρνησης εθνικής ενότητας στη Λιβύη. Έχουμε σαφή εντολή από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση της Λιβύης, εάν αυτό μας ζητηθεί από την κυβέρνηση της Λιβύης. Επίσης συζητήσαμε τη πρόκληση της Ρωσίας που θέλει να επιβληθεί όλο και περισσότερο στο θέμα της Ουκρανίας και το ΝΑΤΟ και ακολουθεί μια διπλή οδό αποτροπής και πολιτικού διαλόγου.
Απαντώντας στη δράση της Ρωσίας, αυξήσαμε τη συλλογική μας άμυνα, όχι για να προκαλέσουμε μια σύγκρουση, αλλά για να προλάβουμε να αποτρέψουμε μια σύγκρουση και να κρατήσουμε τους πολίτες μας ασφαλείς. Ότι κάνουμε είναι αμυντικό και πλήρως συμβατό με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Αλλά σε εποχές έντασης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε ανοικτές τις πόρτες του πολιτικού διαλόγου για να αποφύγουμε επεισόδια και να μειώσουμε τις απειλές και τους κινδύνους, και αυτό έχει πράξει το ΝΑΤΟ, αυτή στη βδομάδα στη συνάντηση με τη Ρωσία. Όπως αποδεικνύει αυτή η συνάντηση, δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στην ισχυρή αμυντική δύναμη, διότι τότε μπορούμε να έχουμε έναν καλό πολιτικό διάλογο. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο. Όλα αυτά τα θέματα θα είναι στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής τον Ιούλιο στη Βαρσοβία και χαίρομαι που θα σας ξανασυναντήσω και πάλι εκεί και θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε τις απαντήσεις του ΝΑΤΟ σε ένα περιβάλλον ασφάλειας που έχει όλο και περισσότερες προκλήσεις. Η Ελλάδα συμβάλλει σημαντικά, δαπανώντας πάνω από 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα και εκτιμούμε τις προσπάθειες αυτές. Εκτιμώ επίσης και την ισχυρή σας δέσμευση για συνεργασία μέσα στο πλαίσιο της Συμμαχίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αλέξη Τσίπρα, ευχαριστώ για την δέσμευση σας και ευχαριστώ που με δεχτήκατε εδώ σήμερα, εμένα και την αντιπροσωπεία μου. Ευχαριστώ πολύ.

ECOLEFT