29 Απριλίου 2016

ΣΧΕΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ με....

Η Πφυ σήμερα ασκείται κυρίως από: - Ιατρεία ΠΕΔΥ-, ΚΥ υπαίθρου. -Ιδιωτικά ιατρεία, εξωτ.ιατρεία νοσοκομείων (ΔΥΣΤΥΧΩΣ)  Στόχοι: 1)είναι να υλοποιήσουμε τη θεραπευτική συνέχεια του ασθενή,συνδέοντας τους ιατρούς στις Μονάδες Υγείας Πόλης (ΠΕΔΥ)με τα ΚΥ Υπαίθρου , τα νοσοκομεία αναφοράς ,στα πλαίσια μιας αποδοτικής τομεοποίησης 2)Λάθος τεράστιο να περιμένουμε τη πενταετή και βάλε περίοδο ωρίμανσης της εφαρμογής του σχεδίου νόμου αλλά να ενισχύσουμε δομές ιδιαίτερα ευέλικτες που λόγω και της οικ.κρίσης μπορούν να μεταβάλλουν τη προσφορά τους . 3) Δηλαδή: Να αναπτυχθεί δίκτυο υπηρεσιών της ΠΦΥ ,εντός ΥΠΕ .Αρα χρειάζεται καταγραφή δομών ,κενών και αναγκών.Αλλιώς η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ προυπολογισμών (50%για την υγεία)και αναγκών των νοσοκομείων θα αποτελειώσει και το ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ,όσο και να τρέχουν οι συν.υπουργοί..Ετσι είναι ΑΜΕΣΗ ανάγκη να προβλεφθεί η επείγουσα ενίσχυση της ΠΦΥ με ιατρούς και προσωπικό ώστε να συγκρατηθούν οι τεράστιες ανάγκες των νοσοκομείων που πλημμυρίζουν από περιστατικά της πρωτοβάθμιας.
 Πρώτη σε νοσοκομειακή δαπάνη(47%)πόρων - 31% μ.ο ευρώπης  Προτελευταία σε εξωνοσοκομειακές δαπάνες(22%) -31% μ.ο ευρώπης 4) να μην απευθύνονται στα νοσοκομεία τα επείγοντα περιστατικά της ΠΦΥ και τα εξωτερικά τακτικά ιατρεία των νοσοκομείων να περιορισθούν σε πιο εξειδικευμένα θέματα υγείας.
Υπενθυμίσεις: 1) Στις μονάδες υγείας στο ΠΕΔΥ(πρώην ΙΚΑ) διεκπεραιώνονταν ένα μεγάλο κομμάτι της ΠΦΥ μέχρι τη διάλυση των δομών το 2014. Σήμερα πλέον έχουν δικαίωμα πρόσβασης πολίτες από όλα τα ασφ.ταμεία καθώς και ανασφάλιστοι . Το ΠΕΔΥ ανήκει πλέον στο Υπουργείο Υγείας. 2)Εκεί γίνεται μέσω τηλ.ραντεβού για ιατρό ειδικότητας : εξέταση,διάγνωση ,παραπομπή σε άλλη ειδικότητα εντός ΠΕΔΥ αν χρειασθεί,ή σε νοσοκομεία,φαρμακοθεραπεία και παρακολούθηση ,στον περιορισμένο χρόνο που διατίθεται κ την ανυπαρξία βέβαια πλαισίου παρακολούθησης. 3) Ο πολίτης όμως,γνωρίζει και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ειδικευμένου ιατρού,όπως και όλων των ιατρ. ειδικοτήτων ,στη ΠΦΥ ,για δεκαετίες, μέσω των παλαιών πολυιατρείων των ασφαλιστικών του ταμείων και τώρα του ΠΕΔΥ . -Τα ιατρεία ήδη εργάζονται σε δύο επτάωρα κ θα αναπτύξουν στο μέλλον εφημερίες. 4)Οι ιατροί ανήκουν πλέον στο ΕΣΥ και στις ανάλογες ΥΠΕ. 5)Οι επισκέψεις στη ΠΦΥ αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πάσχοντες Υπόψιν ο μεγάλος αριθμός κρίσεων άγχους,πανικού,άτυπων ψυχοσωματικών ενοχλήσεων κλπ.
Όλες οι μονάδες πόλης ΠΕΔΥ και ΚΥ υπαίθρου του ΕΣΥ, δεν ξεπερνούν πλέον τις 380,ενώ κάποτε 360 μονάδες πόλης είχε σε ανάπτυξη μόνο του το ΙΚΑ για τον μισό ελλην.πληθυσμό που αφορούσε τους ασφαλισμένους σε ΙΚΑ. Απο αυτές τις 380 Μονάδες Υγείας : 1)οι 175 περίπου είναι Κέντρα Υγείας υπαίθρου 2)οι 205 περίπου είναι οι μονάδες πόλης(ΠΕΔΥ=πρώην ΙΚΑ) και είναι αστικά κέντρα υγείας. Από αυτές τις μονάδες πόλης οι 80 περίπου βρίσκονται στην Αττική και οι 35 στη Θεσσαλονίκη (Υπάρχει μία δυσκολία στη σωστή καταγραφή,λόγω κλεισίματος μονάδων) Στο ερώτημα: που απευθύνεται ο πολίτης για πρώτη φορά , για βοήθεια ? --- Σήμερα = πηγαίνει όπου αυτός κρίνει= ΠΕΔΥ, ΚΥ, Νοσοκομεία,,κλπ -Στο μέλλον = Σύμφωνα με το πόρισμα ,προσχέδιο νόμου του Υπουργείου (επιτροπή Μπένου), το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμα,όλοι οι ασθενείς θα πηγαίνουν πρώτα στον ιατρό γειτονιάς(Γεν.ιατρός,παθολόγος,παιδίατρος) και αν χρειασθεί θα παραπέμπονται σε κάποιους ειδικούς ιατρούς στις Μονάδες αναφοράς(νυν ΠΕΔΥ).Μόνο που αυτό και τέλειο να ήταν , θα αρχίσει να εφαρμόζεται, πιλοτικά ,(μετά την κατάθεσή του και ψήφισή του εντός του έτους,)σε λίγα ιατρεία =4,πανελλαδικά και αν κριθεί βιώσιμο θα απαιτήσει χρόνια για τη πλήρη κάλυψη του πληθυσμού. - -Πρόταση-- ---Για το σήμερα ,αύριο= Από το προσχέδιο νόμου για την ΠΦΥ που θα κατατεθεί στο μέλλον, προβλέπονται ότι θα παραμείνουν κάποιες ειδικότητες στα ΠΕΔΥ= τα οποία στο μέλλον θα λέγονται Μονάδες αναφοράς . Ο σχεδιασμός αναγκών καλυψης των ιατρείων ΠΕΔΥ(Μονάδες αναφοράς) υπάρχει από την εποχή του ΙΚΑ που κάλυπτε τον μισό πληθυσμό με σήμερα. Ο σχεδιασμός αυτός έχει αποδειχθεί πολύ πιο αξιόπιστος από ολους τους μεταγενέστερους καταστροφικούς σχεδιασμούς από το 2010 έως σήμερα και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε . Συμφωνούμε με το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλλου υγείας,τη δημιουργία τοπικού ανα ΥΠΕ χάρτη υγείας,δημιουργία διευθύνσεων στις ΔΥΠΕ με αντικείμενο την ΠΦΥ,συγκρότηση ομάδων εργασίας για θέματα ΠΦΥ στις ΔΥΠΕ... 'α)Όπως όμως με τα ΚΥ Υπαίθρου,έτσι και τα παλιά πολυιατρεία ΙΚΑ,νυν ΠΕΔΥ,αύριο μονάδες Αναφοράς είναι απαραίτητο να στηρίζονται σε εναν δικό τους αυτόνομο προυπολογισμό ,μέσω ΥΠΕ, που θα διαμορφώνεται βάσει μακροοικονομικών και αντικειμενικών κριτηρίων .δηλ. βάσει όγκου πληθυσμιακής κάλυψης,προσβασιμότητας και άλλων ιδιαιτεροτήτων,πχ νησιά. ,θεραπευτικών προγραμμάτων που μπορούν να καταρτίζουν,προγραμμάτων πρόληψης που θα εκπονούν ή θα εφαρμόζουν προγράμματα από κεντρικό σχεδιασμό .
β)Στον προυπολογισμό αυτόν μπορουν να περιλαμβάνονται και οι υπερωριακές,εφημεριακές αποζημιώσεις των ιατρών,που σήμερα εντέχνως δεν προβλέπονται Βάσει των ανωτέρω και μέχρι να λειτουργήσουν τα ιατρεία γειτονιάς που θα καλύπτουν όλη την επικράτεια (προσωπική πρόβλεψη =αποκλείεται να ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον) είναι καλό να μην αφήσουμε ημιθανή τη ΠΦΥ, γιατό το λόγο προτείνεται σχεδιασμός που είτε τώρα είτε σε συνδυασμό στο μέλλον με τα ιατρεία γειτονιάς ,να είναι άμεσα εφαρμόσιμος 1) Για τον αστικό πληθυσμό : - όπου υπάρχει μονάδα ΠΕΔΥ ο ασθενής να απευθύνεται στον εκεί ιατρό και αυτός να κρίνει αν θα γίνει παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας εντός ΠΕΔΥ,ή σε ΚΥ,ή σε νοσοκ.κλινική,κλπ . -Ζητάμε λοιπόν τη στοιχειώδη πλήρωση των κενών θέσεων στα ΠΕΔΥ σε ιατρούς(πρώτα κάνουμε καταγραφή των ελλείψεων). Αυτό είναι απαραίτητο ,ιδιαίτερα αν σκεφθούμε να διασυνδέσουμε τα ΠΕΔΥ με άλλες υπηρεσίες. (Δημοτικές, ΚΑΠΗ, αύριοιατρεία γειτονιάς..) 2)Για τον πληθυσμό υπαίθρου -επαρχίας: Μπορεί να απευθύνεται σε κοντινό ΠΕΔΥ<ΚΥ αν υπάρχει, Ο Γεν.ιατρός (τόσο στα ΚΥ υπαίθρου,όσο και στα αστικά κέντρα ΠΕΔΥ,) καλείται όταν χρειάζεται ,να κάνει μια αδρή εκτίμηση,παραπομπή και σε ορισμένες περιπτώσεις θεραπεία και παρακολούθηση=δυσθυμία στην ανοια,.Υπέρταση, σάκχαρο συντήρηση,συντήρηση Άνοιας,κλπ..... Χρειάζεται όμως εκπαίδευση (υπόψιν η χαμηλή διαγνωστική αναγνωρισιμότητα γεν.ιατρών σε ειδικές παθήσεις. ) 3) Η παραπομπή Μετά τα κέντρα υγείας(αστικά στο ΠΕΔΥ ή ΚΥυπαίθρου,),η παραπομπή σε Νοσοκομεία,κ.α να απαιτεί υποχρεωτική εισήγηση απο τις πρωτοβάθμιες δομές (Το υποχρεωτική σημαίνει Να έχει προτεραιότητα μέσω της παραπομπής).= Δηλ στα ,νοσοκομεία,κάποιος να προσέρχεται όχι από δική του επιλογή,αλλά: -α) μετά από γραπτή παραπομπή από τις ανω δημόσιες δομές - β) μετά από παραπομπή από ιδιώτη ιατρό (διότι όποιος απευθύνεται για εξέταση ,θεραπεία στην ιδιωτική ιατρική,δεν πρέπει να εμποδίζεται των λοιπών δημόσιων δομών και παροχών ούτε να καλλιεργείται κλίμα αποκλεισμού της ιδιωτικής ιατρικής από το γίγνεσθαι στην υγεία,τόσο στο σχεδιασμό τηςόσο και στη λειτουργία της τομεακά. Έτσι π.χ ένας ιδιώτης,ή ένας ιατρος του ΠΕΔΥ να μπορούν ισότιμα να παραπέμψουν στο ιατρείο πχ Απνοιας ενός Νοσοκομείου,κάποιον ασθενή που δεν μπορούν να βοηθήσουν,το ίδιο και έναν ασθενή να εξετασθεί στα επείγοντα νοσοκ. κλινικής κ.α) 4)Η εφημερία Το ίδιο να ισχύει και τις ώρες της εφημερίας ,δηλ.ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στα ωράρια των άνω δομών (σήμερα 14ωρη λειτουργία σήμερα στα ΠΕΔΥ) και μετά στις εφημερίες των άνω δομών,(όπου εφημερεύουν), και έπειτα στη σειρά των νοσοκ.κλπ. Είναι παράλογο να μην εφημερεύει το ΠΕΔΥ ειδικά επαρχιακής πόλης με όσες ειδικότητες μπορεί και να βουλιάζει το γενικό νοσοκομείο από κάθε είδους πανικούς,φοβίες ,εμπύρετα ...Αρα η εξοικονόμηση πόρων που θα έλθει από τη μείωση φόρτου στα Νοσοκομεία (εξετάσεων,ράντζων,νοσηλειών ...)θα υποστηρίξει την άμεση έναρξη εφημερίας στα ΠΕΔΥ
- Ο ιατρός στο ΠΕΔΥ να εφημερεύει στις άνω δομές αν κάνουν εφημερία(μικρή ή μεγάλη) SOS. Σημαντική σημείωση που αφορά όλη τη ΠΦΥ,KY Yπαίθρου: Είναι πιο αποδοτικό ο Γεν.ιατρός ,είτε υπαίθρου,είτε πόλης να εφημερεύει στα ΠΕΔΥ και όχι να επανδρώνει τα επείγοντα Γενικών Νοσοκομείων στην επαρχία κυρίως,όπως επανασχεδιάζεται από το Υπουργείο. Αν δεν δούμε σαν πολιτεία ότι τα ΚΥ Υπαίθρου πρέπει να πλαισιώνουν τη ΠΦΥ και όχι τα νοσοκομεία ως τσόντες ,τότε: α)αφενός θα διαιωνίζουμε το νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο για όλη τη την υγεία , β) αφετέρου τα νοσοκομεία θα είναι μονίμως επιβαρυμένα και εξουθενωμένα από τον όγκο εργασίας,γ) η ΠΦΥ δεν θα αναπτύσσεται. ¨Ετσι θα έχουμε τον τραγέλαφο ,ένας γενικός ιατρός επαρχίας να στέλνει ένα Α.Εγκεφαλικό.Ε. στο νοσοκομείο ,το οποίο θα αντιμετωπίζει ένας άλλος Γενικός ιατρός που εφημερεύει από ένα άλλο κέντρο υγείας,και την άλλη μέρα ο δεύτερος Γ.Ι να στέλνει πάλι ένα επείγον από το δικό του Κ.Υ το οποίο θα αντιμετωπίζει ο πρώτος Γ.Ι του παραδείγματος. SOS Τα ΠΕΔΥ στα αστικά κέντρα επαρχίας να εφημερεύουν από αύριο μαζύ με τη βοήθεια και Γεν.Ιατρών των Κ.Υ Υπαίθρου. Είναι πιο δεοντολογικά σωστό ,σε μία επαρχιακή πόλη,ένα εμπύρετο ,ένας πανικός,μια αλλεργία,ένα απλό παιδιατρικό , να αντιμετωπισθεί εφημεριακά στο ΠΕΔΥ και με τη βοήθεια εφημερίας Γεν.Ιατρών από τα Κ.Υ και όχι να πάει στο Γεν.Νοσοκομείο.. Έτσι επιτυγχάνεται στη πράξη ένα πλησίασμα υπηρεσιών στη ΠΦΥ ,μέσω ΠΕΔΥ επαρχίας και Κ.Υ Υπαίθρου. -Ο θεσμός της κατοίκον αποστολής παθολόγου ,γεν.ιατρού που εξακολουθεί να υπάρχει στα ΠΕΔΥ,εμπλουτίζεται με λειτουργίες...

ΛΕΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΠΕΔΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ