28 Σεπτεμβρίου 2014

Το καλοκαίρι εξαφάνισαν τους Φυσίατρους!


18.9.2014

Ερώτηση    Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Οι περιορισμοί στη συνταγογράφηση απειλούν την ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει η Υ9/οικ.70521 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β, 2243/ 18-8-2014) σχετικά με τον έλεγχο της συνταγογράφησης και της εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων. Με τελείως αντιεπιστημονικό τρόπο έχει περιοριστεί η δυνατότητα των ειδικών Ιατρών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑΠ) να παραπέμπουν τους ασθενείς τους σε μια σειρά απαραίτητων εξετάσεων, με αποτέλεσμα οι φυσίατροι να αδυνατούν να ασκήσουν το έργο τους.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω Υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι οι ιατροί της ειδικότητάς τους δύνανται να παραγγέλλουν δέκα (10) φυσικοθεραπείες, περιορισμένο αριθμό αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων,  μία (1) μαγνητική τομογραφία και μία (1) συνεδρία Αποκατάστασης με το ημερήσιο ειδικό νοσήλιο.

Αντίθετα το όριο είναι μηδενικό για απλή ακτινογραφία, μέτρηση οστικής πυκνότητας, αξονική τομογραφία (κωδικός ΕΟΠΥΥ 04), θεραπείες αναλγησίας – TENS (κωδικός ΕΟΠΥΥ 02), Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ, ΚΤΑ, ΑΤΑ), BIOFEEDBACK (κωδικός ΕΟΠΥΥ 27), Ουροδυναμική μελέτη (κωδικός ΕΟΠΥΥ 39), σπινθηρογράφημα οστών (κωδικός ΕΟΠΥΥ 49), TRIPLEX (κωδικός ΕΟΠΥΥ 50), Ειδική Αγωγή (κωδικός ΕΟΠΥΥ 53).

Στον οποιονδήποτε, ιατρό ή μη, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπό αυτούς τους περιορισμούς η άσκηση της ιατρικής είναι ανέφικτη είτε στο ιδιωτικό ιατρείο, είτε στο Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, είτε στο κέντρο Αποκατάστασης είτε σε κλινική ΦΙΑΠ του ΕΣΥ. Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί και η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, καθώς πολλές από τις παραπάνω μη συνταγογραφούμενες εξετάσεις περιλαμβάνονται στον υπό διαβούλευση νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, η Υπουργική Απόφαση Υ9/70522 (ΦΕΚ Β, 2247/18-8-2014) θεσπίζει άνιση μεταχείριση στην εφαρμογή του rebate για την ειδικότητα των Ιατρών ΦΙΑΠ. Παρατηρούμε ότι για θεραπευτικές πράξεις που μπορούν να εκτελούν και άλλα επαγγέλματα που ανήκουν σε άλλη ΚΑΕ τους ζητείται επιστροφή κατά πολύ πιο μικρότερη από τι στους Ιατρούς ΦΙΑΠ που εκτελούν τις ίδιες πράξεις. Στους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς, θα επιβάλλεται διπλό rebate, αρχικά 40% από το πρώτο ευρώ ως αυτοπαραπέμποντες και μετά κλιμακωτό από 30-60%. Ουσιαστικά τελικό rebate πάνω από 70-80%, καθώς για 2.000 ευρώ μηνιαίο τζίρο εργαστηριακών εξετάσεων επί παραδείγματι, το rebate θα φθάνει το 70%. Αν στα ανωτέρω συμπεριλάβουμε και την παρακράτηση φόρου και λοιπών κρατήσεων που φτάνουν το 23%, είναι δεδομένο ότι ο γιατρός στο τέλος θα πληρώνει ο ίδιος προκειμένου να εξετάσει έναν ασθενή! Να σημειωθεί επίσης ότι οι διατάξεις αυτές είναι αναδρομικές από 1-1-2014, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών και των εργαστηρίων ΦΙΑΠ.

 Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.      Πιστεύει ότι είναι δυνατόν να ασκηθεί με επιστημονική επάρκεια το επάγγελμα του Ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης χωρίς τη δυνατότητα συνταγογράφησης απαραίτητων εξετάσεων;

2.      Τι τελικά θα ισχύσει, οι περιορισμοί της Υ9/οικ.70521 Υπουργικής Απόφασης ή αυτοί του νέου κανονισμού του ΕΟΠΥΥ;

3.      Είναι στις προθέσεις του να επανεξετάσει την πολιτική του rebate, τουλάχιστον όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των ποσοστών σε κάθε ειδικότητα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ανδρέας Ξανθός