29 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ 6-10-14 ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Που είναι αυτός που μας εκάλεσε;;;;;
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ψ.Ν.Α. (ΔΑΦΝΙ): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙ...: Ε ΝΙΑΙΟΣ  Σ ΥΛΛΟΓΟΣ   Ε ΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ψ ΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ  Ν ΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  Α ΤΤΙΚΗΣ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ)-ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374-ΧΑΪΔΑΡΙ...